1/100 erkenningen voor auditieve beperkingen

01/10/2021

Wist je dat van alle erkenningen van een handicap die onze artsen doen, 1 op de 100 gaat over een auditieve beperking? Sinds 1958 wordt Werelddovendag gevierd op 25 september. Dovenorganisaties willen er aandacht mee vragen voor doof zijn en het belang van gebarentaal. Ook komen ze op voor de rechten van de dovengemeenschap. Minister Karine Lalieux nam het belang van gebarentaal mee op in het Federaal Actieplan Handicap.

Voorstelling Federaal actieplan in de Kamer

Minister Karine Lalieux stelde het federaal actieplan Handicap voor in de Kamer en antwoordde op vragen in de commissie Sociale zaken.

"Dit actieplan moet ons ertoe aanzetten onze opvattingen en aanpak op het vlak van het beleid van personen met een handicap duurzaam te veranderen. Sterker nog, dit plan moet ons aan het denken zetten over de manier waarop wij naar onze samenleving kijken."

Personen met een handicap botsen vandaag in België nog op te veel obstakels die hen verhinderen een zelfstandig leven te leiden en hun talenten ten volle te ontwikkelen. Deze obstakels vind je overal. Soms zijn ze overduidelijk, soms zijn ze minder zichtbaar, maar voor personen met een handicap en hun naasten zijn ze helaas een dagelijkse realiteit.

Het is niet aan de personen met een handicap om zich aan te passen of inspanningen te leveren om deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. Het is integendeel aan de samenleving in haar geheel en aan de overheid om met iedereen rekening te houden en de nodige aanpassingen voor te stellen opdat alle burgers deel kunnen nemen aan de maatschappij, daarin begrepen personen met een handicap. Deze inclusie moet tot stand worden gebracht in alle domeinen van het leven: privé, op het werk en in het openbare leven. Deze inclusie moet worden doorgetrokken naar werkgelegenheid, gezondheid en vrije tijd. Een handicap hebben is geen keuze!

 

25 september - 'Werelddovendag'

Werelddovendag wordt sinds 1958 jaarlijks wereldwijd gevierd door nationale organisaties voor doven. De doelstellingen van deze dag zijn meer bekendheid geven aan doof zijn en gebarentaal, opkomen voor de rechten en belangen van doven, voorlichting geven aan doven en doven en horenden en de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten.