Een inclusievere arbeidsmarkt: die bouwen we samen!

1 september 2022

Inclusie, het sleutelwoord van elk beleid van de DG Personen met een handicap, gaat ook op voor de arbeidswereld. Helaas zijn er nog veel vooroordelen en obstakels waardoor te weinig personen met een handicap werk hebben, zowel in bedrijven als in overheidsinstellingen. Laten we daar vandaag nog iets aan doen! Het is aan u om te laten zien dat mensen met een handicap een plaats hebben op de arbeidsmarkt, dankzij hun competenties en hun motivatie.

Laten we de manier veranderen waarop we naar deze arbeiders kijken. 

Ons doel: de ontwikkeling van initiatieven bevorderen 

Met de hulp van gemotiveerde organisaties hopen wij een bewustzijn te creëren rond de mogelijkheden en oplossingen omtrent het tewerkstellen van personen met een handicap. Het is een luide boodschap aan bedrijven en organisaties om hun wervingsbeleid inclusiever maken. Daarom willen wij initiatieven te bevorderen ter aanmoediging, ondersteuning en versterking van de werkgelegenheid voor personen met een handicap in België. 

Er is een subsidie bestemd voor verenigingen om hen in staat te stellen een voorlichtings- en bewustmakingscampagne te voeren. Die campagne kan zich richten tot 

  • de hele gemeenschap om bij te dragen tot perceptieverandering ten aanzien van personen met een handicap; 
  • personen die zelf een handicap hebben om hen aan te moedigen de arbeidsmarkt op te gaan.  

Praktisch

Er is een subsidie van 40.000 euro per regio - Vlaanderen, Wallonië en Brussel - voor voorlichtings- en bewustmakingscampagnes.

Wie kan een subsidie aanvragen? 

Vzw's en feitelijke verenigingen die in België zijn gevestigd. 

Waar? 

Stuur je subsidieaanvraag per e-mail naar de FOD Sociale Zekerheid, ter attentie van de heer Laurent LEFEVRE, op het e-mailadres laurent.lefevre@minsoc.fed.be.  

Wanneer? 

De deadline om je aanvraag in te dienen is vrijdag 30 september 2022 om 16:00 uur

Wat moet er in je subsidieaanvraag staan?  

Om volledig te zijn moet je subsidieaanvraag de volgende elementen bevatten:

  1. Een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  2. De gedetailleerde begroting van het project (inkomsten/uitgaven), met vermelding van de bestemming van de subsidie; 
  3. Een tijdschema voor de uitvoering van het project, waaruit blijkt dat het van start zal gaan in het jaar van de projectoproep;
  4. De statuten van je vereniging;
  5. De laatste resultaatrekening van je vereniging;
  6. Alle andere documenten die je acht.

Beoordeling van de projecten

Een jury zal de projecten beoordelen op basis van de kwaliteit van de verwachte resultaten en de organisatie van het project. Zo bieden we je vereniging dus de kans om een echte impact te maken op de inclusiviteit van onze samenleving.  

Wij zullen je per e-mail en per aangetekende brief op de hoogte stellen van het resultaat van de beoordeling van je project. 

Reglement en formulier voor kandidaatstelling 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze campagne het verschil kan maken, en rekenen dan ook op jullie enthousiasme om samen te werken aan een inclusievere samenleving waarin iedereen de kans heeft om zich door middel van een baan te emanciperen.