[NEWS] Belastingaangifte als persoon met een handicap of met persoon met een handicap ten laste

Laatst bijgewerkt: 7/06/2024

Elk jaar krijgen we veel vragen van (naasten van) personen met een handicap die hun belastingsaangifte willen invullen en zich afvragen of ze tegemoetkomingen moeten aangeven of bepaalde attesten nodig hebben. Hoe zit dat nu precies?

Elk jaar zorgt de FOD Financiën voor het innen van de personenbelasting. Dit is een belasting die je betaalt op je belastbaar inkomen. Als persoon met een handicap moet je bepaalde inkomsten niet aangeven en kan je in sommige gevallen een extra korting krijgen op het bedrag dat je verschuldigd bent.

Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming moet je niet aangeven

Onze tegemoetkomingen voor personen met een handicap zijn belastingsvrij en moeten dus niet aangegeven worden in je aangifte. We kunnen hiervoor dan ook geen attest bezorgen.
In bepaalde gevallen is er een extra vermindering op je personenbelasting mogelijk.

Om van de vermindering gebruik te kunnen maken, moet je ofwel bij de DG Personen met een handicap erkend zijn met een verminderd verdienvermogen (IVT) ofwel 9 punten hebben inzake verminderde zelfredzaamheid (IT). Deze erkenning moet vastgesteld zijn vóór de leeftijd van 65 jaar. Normaalgezien wordt de FOD Financiën hier automatisch van verwittigd omdat we met hen gegevens uitwisselen. Je zal dit zien in je voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Mocht er toch een probleem zijn, kan je het algemeen attest van de erkenning downloaden via My Handicap of een attest opvragen via het contactformulier.

Wat als je iemand ten laste hebt die een handicap heeft (bijv. een kind)?

Als je kinderen met een beperking of andere personen met een beperking ten laste hebt, heb je recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som. In bepaalde gevallen kan je ook een hoger bedrag voor kinderopvang inbrengen in je belastingaangifte.

Dat betekent dat een groter deel van jouw inkomen niet belast wordt en de verschuldigde belasting dus verlaagt.

De FOD Financiën is automatisch op de hoogte als je een kind met een handicap ten laste hebt. Je hoeft hiervoor dus geen attest voor te leggen.
Je vindt alle info over de voorwaarden op de site van FOD Financiën. Persoon met een beperking | FOD Financiën

Indienen van de belastingaangifte : op papier of online

Heel wat mensen ontvangen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. Als alle gegevens correct zijn hoeft je niets te doen. Je zal het aanslagbiljet automatisch ontvangen. Als ze niet correct zijn, moet je ze aanpassen en je aangifte indienen:

  • op papier:  ten laatste op 30 juni 2024.
  • Online via MyMinfin heb je tijd tot 15 juli 2024.

Heb je vragen over je belastingsaangifte en wil je graag hulp? Dan kan je tot 28 juni een afspraak maken met een medewerker van de FOD Financiën: Hulp bij het invullen van de belastingaangifte

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven