Voordelen bij andere instanties

Op basis van de erkenning van je handicap, kan je allerlei sociale en fiscale voordelen aanvragen bij andere instanties, bijvoorbeeld de vermindering van inkomstenbelasting, de vermindering van onroerende voorheffing, het sociaal telefoontarief, het sociaal tarief gas- en elektriciteit, enz. …

Voorwaarden

Of je recht hebt op bepaalde maatregelen, is afhankelijk van verschillende factoren:

  • De erkenning van je handicap door ons of door een andere officiële instantie
  • Het feit of je van ons al dan niet een tegemoetkoming ontvangt
  • Je woonplaats
  • Bijkomende administratieve voorwaarden die opgelegd worden door de instantie die het voordeel toekent

Op sommige voordelen kun je recht hebben zelfs al heb je geen recht op een tegemoetkoming (bijvoorbeeld omwille van een te hoog inkomen). Voor andere maatregelen volstaat het niet om een erkenning van je handicap te hebben,  je moet ook effectief een tegemoetkoming uitbetaald krijgen.

Aanvraag indienen voor erkenning van de handicap

Ben je door ons erkend als persoon met een handicap, dan kreeg je een algemeen attest erkenning van de handicap toegestuurd. Op dit attest kan je een aantal voorbeelden terugvinden van welke voordelen je kan aanvragen op basis van de erkenning van je handicap.

Is je handicap nog niet door ons erkend? Dien dan een aanvraag in voor het algemeen attest erkenning van de handicap. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure voor erkenning".

Voordelen bij andere instanties aanvragen

Sommige voordelen worden dankzij de uitwisseling van gegevens tussen ons en de betrokken instantie automatisch toegekend. In dat geval moet je dus zelf geen attest meer doorgeven. Wij bezorgen zelf de informatie aan de betrokken instantie.

Moet je voor een bepaald voordeel toch een bewijs opsturen van de erkenning van je handicap en/of een bewijs van uitbetaling tegemoetkoming? Dan kan je ofwel het attest opsturen, maar het volstaat ook om een print screen te maken van je online dossier.

Opgelet: er worden geen papieren attesten meer afgeleverd voor het sociaal tarief water (enkel in Vlaanderen van toepassing) en het sociaal tarief gas en elektriciteit. Deze voordelen worden immers automatisch toegekend via een elektronische gegevensuitwisseling tussen onze dienst en de leveranciers. Je hoeft hier zelf niets voor te doen. Heb je recht op het sociaal tarief gas en elektriciteit en ga je verhuizen? Ook in dit geval hoef je niet zelf te bewijzen dat je gerechtigd bent op het sociaal tarief. De FOD Economie geeft driemaandelijks aan je energieleverancier een overzicht door van alle gerechtigden zodat deze ook op je nieuwe adres het sociaal tarief kan toepassen. Wij leveren ook in dit geval geen papieren attest af.

Krijg je een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? Dan is het niet onze dienst, maar de Vlaamse Sociale Bescherming die voor de elektronische gegevensuitwisseling met de leveranciers zorgt. Als je vragen hebt over de toekenning van het sociaal tarief, neem dan rechtstreeks contact op met de Vlaamse Sociale Bescherming (e-mail) of telefonisch (02 553 46 54).

Enkel als de gegevensuitwisseling niet lukt, krijg je nog een attest of – in het geval van het sociaal tarief water – een brief. Dit is echter zelden het geval.

Heb je vragen over het sociaal tarief gas en elektriciteit?

Neem dan contact op met de FOD Economie via het nummer 0800 120 33.

Heb je vragen over de toekenning van het sociaal tarief water?

Neem dan contact op met je watermaatschappij.

Ontdek per voordeel aan welke voorwaarden je moet voldoen en of ze automatisch wordt toegekend: