Verhoogde kinderbijslag

Omwille van de 6de staatshervorming zal Kind en Gezin instaan voor de eerste aanvragen Verhoogde Kinderbijslag die vanaf 1 januari 2019 worden ingediend. Dit is enkel van toepassing voor kinderen die in Vlaanderen wonen.

De Verhoogde Kinderbijslag heet in Vlaanderen de “zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte” en maakt er deel uit van het nieuwe “Groeipakket”. Voor meer info kan je de website van het Groeipakket raadplegen. De info die hieronder staat, is dan niet op jouw situatie van toepassing.

Opgelet: de aanvraag moet eerst via de uitbetaler van het Groeipakket gebeuren, maar het is voortaan Kind en Gezin (en niet de FOD Sociale Zekerheid) die zal instaan voor de erkenning van de handicap.

Voor kinderen die in Brussel en Wallonië wonen, verandert er voorlopig niets. Voor hen geldt de procedure die hieronder staat.

Ook als je kind in Vlaanderen woont en al een erkenning had voor de Verhoogde Kinderbijslag, verandert er voorlopig niets. Je dossier zal nog bij de FOD Sociale Zekerheid blijven en herzieningen van het dossier zullen door de FOD gebeuren (tot 2020).

Deed je vóór 1 januari 2019 een aanvraag en kreeg je nog geen beslissing? Dan zal het ook nog de FOD zijn die een beslissing zal nemen.


Personen met een handicap die in Brussel of Wallonie wonen, kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag als:

  • de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft
  • de handicap een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…)
  • de handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

Opgelet: de verhoogde kinderbijslag wordt niet door ons uitbetaald. Dat doet je kinderbijslagfonds.

Voorwaarden

Om recht te hebben op verhoogde kinderbijslag moet het kind voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Iemand in het gezin moet werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos, ziek of gepensioneerd zijn.
  • Het kind moet recht hebben op kinderbijslag.
  • Het kind moet jonger zijn dan 21 jaar.
  • De handicap moet door onze artsen erkend zijn.

Aanvraag indienen

Je moet eerst een aanvraag indienen bij het kinderbijslagfonds, die de verhoogde kinderbijslag uitbetalen.

Vervolgens zal je een brief van de DG Personen met een handicap krijgen waarin staat uitgelegd wat de volgende stappen zijn.

Pas als je deze brief gekregen hebt, kan je via MyHandicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van de handicap.

In My Handicap kan je inloggen met de kidsID van je kind (ouder dan 6 jaar) of zijn/haar eID.
Voortaan is het ook mogelijk om als ouder (of naaste of professioneel begeleider) een machtiging te krijgen om de aanvraag te doen met je eigen eID. Omdat er voor kinderen jonger dan 6 jaar geen pincode gekoppeld is aan de kidsID, moet een aanvraag voor hen steeds gebeuren via de e-ID van de ouders (of iemand anders die een volmacht aanvroeg) of via een aangeduide sociaal assistent die toegang heeft tot My Handicap.

Als je de aanvraag hebt ingediend, kan het zijn dat we het kind nog uitnodigen voor een gesprek met één van onze artsen. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure van de erkenning".

Van zodra wij de evaluatie van de handicap hebben uitgevoerd, brengen we je kinderbijslagfonds op de hoogte van het resultaat.