Verhoogde kinderbijslag

Personen met een handicap kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag als:

  • de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft
  • de handicap een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…)
  • de handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

Opgelet: de verhoogde kinderbijslag wordt niet door ons uitbetaald. Dat doet je kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds.

Voorwaarden

Om recht te hebben op verhoogde kinderbijslag moet het kind voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Iemand in het gezin moet werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos, ziek of gepensioneerd zijn.
  • Het kind moet recht hebben op kinderbijslag.
  • Het kind moet jonger zijn dan 21 jaar.
  • De handicap moet door onze artsen erkend zijn.

Aanvraag indienen

Je moet eerst een aanvraag indienen bij het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds, die de verhoogde kinderbijslag uitbetalen.

Vervolgens zal je een brief van de DG Personen met een handicap krijgen waarin staat uitgelegd wat de volgende stappen zijn.

Pas als je deze brief gekregen hebt, kan je via MyHandicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van de handicap.

In My Handicap kan je inloggen met de kidsID van je kind (ouder dan 6 jaar) of zijn/haar eID.
Voortaan is het ook mogelijk om als ouder (of naaste of professioneel begeleider) een machtiging te krijgen om de aanvraag te doen met je eigen eID. Omdat er voor kinderen jonger dan 6 jaar geen pincode gekoppeld is aan de kidsID, moet een aanvraag voor hen steeds gebeuren via de e-ID van de ouders (of iemand anders die een volmacht aanvroeg) of via een aangeduide sociaal assistent die toegang heeft tot My Handicap.

Als je de aanvraag hebt ingediend, kan het zijn dat we het kind nog uitnodigen voor een gesprek met één van onze artsen. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure van de erkenning".

Van zodra wij de evaluatie van de handicap hebben uitgevoerd, brengen we je kinderbijslagfonds of sociaalverzekeringsfonds op de hoogte van het resultaat.