Parkeerkaart

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

Gebruik

Je mag overal in België parkeren op plaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap. De voorbehouden plaatsen worden aangeduid met het blauw verkeersbord E9a ("P") met het wit pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt of aangevuld met het onderbord waarop dit pictogram is afgebeeld. Dit pictogram mag, in witte kleur, op het wegdek gereproduceerd worden.

Onderteken voor gebruik je kaart in het daarvoor voorziene vakje. De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je zelf niet in het voertuig zit. Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard zodat het symbool van de rolstoel goed zichtbaar is.

In bepaalde steden en gemeenten mag je met de kaart ook gratis parkeren, maar dat verschilt sterk van stad tot stad. Informeer bij de stad of gemeente wat de plaatselijke regels zijn. Ook in het buitenland kan je de kaart gebruiken. Richt je tot de ambassade van het land waar je naar toe gaat voor meer informatie. Voor Europese bestemmingen kan je via een tool van de Europese Commissie de plaatselijke regels voor parkeerkaarten voor personen met een handicap opzoeken.

Opgelet: Sommige steden en gemeenten voorzien een aantal parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor hun bewoners. Je parkeerkaart voor personen met een handicap alleen is dan niet voldoende. 
Je kan de bewonersplaatsen herkennen aan het "P-bord", met als onderbord "bewoners". Dit bord staat altijd aan het begin en aan het einde van de parkeerzone.

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als:

 • je een blijvende invaliditeit hebt van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de benen
 • je een erkenning hebt van 80% of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag
 • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
 • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
 • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert. Als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). Als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing". Meer info over de evaluatie van de handicap.
 • je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel (scooters en driewielers komen niet in aanmerking) aan te kopen dat vermeld staat in de lijst van mobiliteitshulpmiddelen (.pdf).

Aanvraag

Heb je al een parkeerkaart van bepaalde duur en een geldige medische erkenning bij ons?

Parkeerkaarten van bepaalde duur worden niet automatisch verlengd.  Neem 6 maand voor het vervallen van je parkeerkaart contact met ons  op  via het contactformulier, telefonisch of per post. Je hoeft geen attest van erkenning meesturen.

Heb je recht op een parkeerkaart als oorlogsslachtoffer of omdat je arbeidsongeschikt bent verklaard (zie rubriek voorwaarden)?

Je doet je aanvraag via het contactformulier, telefonisch of per post. Je hoeft zelf geen attesten op te sturen, we vragen dit rechtstreeks op bij de betrokken diensten.

Heb je recht op een parkeerkaart omdat je een mobiliteitshulpmiddel hebt aangekocht na toestemming van je mutualiteit?

Neem contact op met je ziekenfonds. Zij zullen ons het formulier 'Verklaring van de adviserend-geneesheer' volledig ingevuld overmaken. Het is belangrijk dat het nomenclatuurnummer hierop vermeld staat.  Je krijgt je parkeerkaart toegestuurd als je mobiliteitshulpmiddel opgenomen is in de limitatieve lijst van mobiliteitshulpmiddelen (.pdf). Zo niet, zal je uitgenodigd worden voor een medisch onderzoek.

Heb je nog geen dossier bij ons  en ben je ook niet erkend door een andere instelling?

Vul dan eerst onze online vragenlijst in. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure voor erkenning".

Behandelingsduur

 • Heb je al een dossier bij ons en heb je recht op een parkeerkaart, dan ontvang je de kaart binnen 4 weken na de positieve beslissing.
 • Ben je erkend als persoon met een handicap door een andere instelling, dan stellen we op basis van je attest vast of je recht hebt op een parkeerkaart. Je ontvangt de kaart binnen 4 weken nadat onze dienst heeft vastgesteld dat het attest voldoet.
 • Ben je nog niet erkend, dan moeten we eerst evalueren of je wel recht hebt op een parkeerkaart. Je ontvangt de kaart binnen 4 weken nadat je het resultaat van de evaluatie van de handicap hebt ontvangen. De erkenning van je handicap duurt gemiddeld 4 maand.

Geldigheid

 • In de meeste gevallen is de parkeerkaart levenslang geldig. Als dat niet het geval is en je kaart vervalt, dan moet je ons dit 6 maanden voor de vervaldatum melden. Een verlenging van een parkeerkaart kan je enkel via het contactformulier vragen, niet via My Handicap.
 • Bij verlies, diefstal of schade vraag je een nieuwe kaart (duplicaat) bij ons aan. Je krijgt een nieuwe kaart met een nieuw serienummer en wij blokkeren je oude kaart. Opgelet: Mocht je de originele parkeerkaart terugvinden, dan kan je deze niet meer gebruiken. Zelfs in afwachting van het ontvangen van het duplicaat is ze ongeldig. Mocht je het duplicaat van de parkeerkaart verliezen, dan kan je enkel opnieuw een parkeerkaart aanvragen als je een 'attest van verlies' bezorgt dat opgemaakt is door de politie.
  Als je kaart beschadigd is, stuur ze dan naar ons op zodra je de nieuwe kaart hebt ontvangen.
 • Bij overlijden moet de parkeerkaart naar ons teruggestuurd worden.

Contacteer ons om een nieuwe kaart aan te vragen, een niet-geldige kaart of een kaart van een overledene terug te sturen