Integratietegemoetkoming (IT)

Ben je minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 en heb je omwille van je handicap ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming.

Voorwaarden

 • Voor een integratietegemoetkoming moet je minstens 21 jaar zijn. Je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 20 jaar wordt.
 • Je handicap moet erkend worden door onze artsen. Om recht te hebben op een integratietegemoetkoming moet je minstens 7 punten behalen op de schaal van "zelfredzaamheid", m.a.w. de invloed van je handicap op je dagelijkse leven.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
 • Je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
 • Om recht te hebben op een integratietegemoetkoming mag je inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.

Uitzonderingen

Je komt misschien ook in aanmerking voor een tegemoetkoming als je:

 • Jonger dan 21 jaar bent en ofwel:
  • gehuwd of gehuwd geweest bent
  • een kind ten laste hebt
  • een handicap gekregen hebt  na het wegvallen van het recht op kinderbijslag (voorbeeld: Een persoon van 18 jaar gaat werken, hij krijgt geen kinderbijslag meer. Hij wordt slachtoffer van een verkeersongeval en heeft daardoor een handicap.)
 • Niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister, maar wel in het vreemdelingenregister, register van ambtenaren van de Europese Unie of register van de bevoorrechte buitenlanders op voorwaarde dat je permanent en daadwerkelijk in België verblijft en je voldoet aan één van de onderstaande voorwaarden:
  • je bent afkomstig van een lidstaat van de Europese Unie
  • je bent afkomstig van Algerije, IJsland, Liechtenstein, Marokko, Noorwegen, Zwitserland of Tunesië en je bent aangesloten bij een sociale zekerheidsregeling of je bent student
  • je bent staatloos
  • je bent vluchteling
  • je bent de echtgenoot van, woont wettelijk samen met of bent een gezinslid van één van de bovenstaande personen
  • je hebt tot 21 jaar de verhoogde kinderbijslag ontvangen

Een gezinslid betekent een minderjarig kind, meerderjarig kind, vader, moeder, schoonvader of schoonmoeder; die ten laste is wat gezondheidszorgen betreft en onder hetzelfde dak woont.

Zelfredzaamheid

Om een integratietegemoetkoming te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Specifiek zal onze arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 1. je verplaatsen
 2. eten bereiden en eten nuttigen
 3. je verzorgen en aankleden
 4. je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 5. gevaar inschatten en vermijden
 6. contacten onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = weinig moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Aan de hand van deze criteria wordt beslist tot welke categorie je behoort. Je moet minstens 7 punten hebben om recht te hebben op een tegemoetkoming.

Inkomen

Als het totale inkomen van je huishouden (inkomen van je partner, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van je tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag van de tegemoetkoming.

Enkel het belastbaar inkomen komt in aanmerking. Als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, maar je inkomen hiervan niet verrekend wordt in je belastingen, dan houden we daar geen rekening mee. We kijken naar je inkomen van 1 à  2 jaar geleden. Dat bedrag vind je terug op het aanslagbiljet van je belastingen. Als het inkomen van je huishouden met minstens 20 % gewijzigd is in de 2 jaren die je aanvraag voorafgaan, dan houden we rekening met de inkomsten van 1 jaar geleden.

Bedrag

Het maximumbedrag voor de integratietegemoetkoming (IT) is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

Simulatie

Je kan zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben aan de hand van onze simulatietool "bedrag" . Als je de wetgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo evident om de simulatie zelf uit te voeren. Neem dan zeker contact op met een sociaal werker van je stad, gemeente, OCMW of ziekenfonds. Zij kunnen je hierbij helpen. Of neem contact op met onze maatschappelijk assistenten.

Start de simulatietool 'Bedrag IVT/IT' (.xls)

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen voor de integratietegemoetkoming? Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure voor erkenning".