European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…) en een aantal voordelen in die domeinen biedt.


Ik wens de kaart aan te vragen

Waar is de EDC geldig?

De organisaties die de EDC aanvaarden, maken die via hun eigen communicatiekanalen (website, folders,…) kenbaar. Ze bepalen zelf welke voordelen ze toekennen op vertoon van deze kaart. Het kan gaan om kortingen, maar ook audiogidsen, voorbehouden plaatsen, enz.

Er is een aparte website over de EDC, waarop je een lijst kan terugvinden van voorbeelden van organisaties die de kaart aanvaarden: www.eudisabilitycard.be.

De kaart is geldig in 8 Europese landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië.

Hoe aanvragen?

Personen met een handicap hebben recht op de EDC als ze een dossier hebben bij één van deze 5 Belgische instellingen:

 • De FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap)
 • Het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
 • Het AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)
 • de PHARE (Service Personne Handicapée Autono­mie Recherchée)
 • De DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

Hoe de kaart kan aangevraagd worden, is verschillend voor elk van de 5 instellingen.

Aanvraag van de kaart bij de DG Personen met een handicap

Je hebt recht op de kaart als we je handicap al hebben erkend en/of als je andere voordelen geniet bij ons zoals een tegemoetkoming, een parkeerkaart,…

Als dit het geval is, vind je in het portaal My Handicap in het tabblad 'Mijn dossier' een link om de EDC aan te vragen. Je hoeft hiervoor geen vragenlijst meer in te vullen. Je kan inloggen via de blauwe knop 'My Handicap voor burgers' rechts op deze pagina. Dit is de gemakkelijkste methode om de aanvraag te doen. Als de link niet beschikbaar is, betekent dit dat je geen recht hebt op de EDC-kaart.

Je kan de kaart ook aanvragen bij onze DG Personen met een handicap via het contactformulier, per brief of telefonisch.

Het volstaat om je rijksregisternummer door te geven. Je pasfoto wordt automatisch uit het Rijksregister opgehaald. Indien het gaat om een kindje dat geen kids-ID heeft, zal er geen foto op de kaart getoond worden.

Ongeveer een maand na de aanvraag krijg je de kaart per post opgestuurd.

De kaart is 5 jaar geldig, ongeacht de duur van de erkenning van de handicap.

Als je de kaart verliest, kan je éénmaal een duplicaat aanvragen bij onze dienst.

Het is niet mogelijk om een tweede keer een duplicaat aan te vragen. Als je het eerste duplicaat ook zou verliezen, moet je dus wachten tot de geldigheidstermijn van de originele EDC-kaart verstreken is (na 5 jaar), om een nieuwe kaart te kunnen aanvragen.

Meer info

Ik ben een aanbieder van diensten op vlak van cultuur, sport of vrije tijd

Verleent u diensten op het vlak van cultuur, sport of vrijetijdsbesteding? Sluit u dan aan! Word een van de partners van het project, aanvaard de kaart, en bied personen met een handicap een reeks voordelen.

Waarom deelnemen?

 • U breidt uw klantenbestand uit en krijgt meer bekendheid bij bezoekers, toeschouwers, leden, deelnemers ... in België en in andere deelnemende Europese landen. Personen met een handicap vertegenwoordigen immers meer dan 15% van de bevolking (meer dan 1 miljoen mensen in België en 80 miljoen in Europa).
 • U komt in contact met een publiek dat zelden alleen op stap gaat (begeleiders, gezinnen ...).
 • U werkt mee aan een meer inclusieve maatschappij op maat van ieders behoeften.
 • U vergroot het positieve imago van uw instelling op het vlak van de inclusie van personen met een handicap.
 • Biedt u personen met een handicap al voordelen? Laat het ons weten!

Hoe kunt u deelnemen?

 1. Laat het publiek weten dat u de kaart aanvaardt (via uw communicatiekanalen: website, reclame, flyers ...) en welke voordelen u aanbiedt.
 2. Meld u aan bij de FOD Sociale Zekerheid

Contact en informatie

Als u vragen hebt of meer informatie over de kaart wilt, kunt u mailen naar EUdisabilitycard@minsoc.fed.be

Voor meer informatie over toegankelijkheid en redelijke aanpassingen voor personen met een handicap op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding kunt u ook terecht bij:

Website:

Brochure:

Promotiemateriaal:

Dit project is medegefinancierd door de Europese UnieVlaanderen is welzijnFederale Overheidsdienst Sociale ZekerheidOstbelgien - Cantons de l'Est - OostkantonsFrancophones Bruxelles - Phare - Personne handicapée Autonomie RecherchéeWallonie - Familles santé handicap - AViQKSZ