Belastingvoordelen voor je eigen voertuig

Je kan bij ons een attest aanvragen dat je recht geeft op belastingvoordelen voor je voertuig. Die belastingvoordelen worden toegekend door de Federale Overheidsdienst Financiën (BTW) en de Vlaamse Belastingdienst (jaarlijkse verkeersbelasting, belasting op de inverkeerstelling). Op basis van ons attest kennen zij een voordeel toe bij het berekenen van de belastingen op je voertuig.

Als je voor jezelf een voertuig koopt en je het als persoonlijk vervoermiddel gebruikt, heb je recht op:

  • een verminderd btw-tarief van 6% bij aankoop van een auto en teruggave van het alsnog betaalde btw-bedrag
  • een verminderd btw-tarief van 6% voor de aankoop van onderdelen, toebehoren en uitrustingsstukken voor autoaanpassingen, onderhouds- en herstellingswerken
  • vrijstelling van de belasting op de inverkeerstelling
  • vrijstelling van de verkeersbelasting

Voorwaarden

Je bent:

  • volledig blind
  • blijvend invalide aan je benen van 50% of meer
  • volledig verlamd aan de armen of je beide armen werden geamputeerd

Aanvraag indienen

  • Heb je van ons al het specifiek attest BTW voertuigen ontvangen? Dan voeg je dit bij je aanvraagformulier aan de Vlaamse Belastingsdienst (Verkeersbelasting) en de FOD Financiën (BTW))
  • Heb je van ons nog geen specifiek attest BTW voertuigen ontvangen? Dien dan een aanvraag in. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure voor erkenning".