Impact van vertrek naar buitenland op tegemoetkomingen

Wat gebeurt er met mijn tegemoetkoming wanneer ik naar het buitenland vertrek?

Je kan de tegemoetkoming, in bepaalde gevallen, in het buitenland ontvangen. De voorwaarden verschillen naargelang je in België gedomicilieerd blijft of niet.

Tijdelijk verblijf in het buitenland (en gedomicilieerd in België)

Heb je een THAB (Brussel of Wallonië), een integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming bij de DG Personen met een handicap?

Je behoudt het recht op die tegemoetkoming als je maximaal 90 dagen per kalenderjaar (aaneensluitend of gespreid) in het buitenland verblijft, maar in België gedomicilieerd blijft.

Je blijft je tegemoetkoming ook behouden :

 • als je langer dan 90 kalenderdagen in buitenland verblijft:
  • in een ziekenhuis of een andere verzorgingsinstelling
  • met een bloed- of aanverwant die verplicht is tijdelijk in het buitenland te verblijven om er een opdracht uit te oefenen of om er functies waar te nemen in dienst van de Belgische Staat (bv. beroepsmilitair in Duitsland; diplomatiek agent in een ambassade);
  • met een bloed- of aanverwant van wie de echtgenoot of de partner verplicht is om tijdelijk in het buitenland te verblijven om er een opdracht uit te oefenen of om er functies waar te nemen in dienst van de Belgische Staat
 • Daarnaast kan de Minister een verblijf in het buitenland voor langer dan 90 dagen toestaan, als er uitzonderlijke omstandigheden zijn. Dit gaat dan over volgende situaties:
  • Overmacht
  • Omdat het anders zou kunnen leiden tot ernstige gevolgen op familiaal of sociaal vlak of op gezondheidsvlak voor de persoon met een handicap of een familielid.

Aanvraag tijdelijk verblijf

Verblijf je korter dan 90 dagen in het buitenland?

Dan hoef je de DG Personen met een handicap hier niet van te verwittigen.

Wil je langer dan 90 dagen in het buitenland verblijven omwille van de hierboven onder punt A vermelde redenen?

Je moet de dienst steeds verwittigen, wat ook de duur is van je verblijf. Je moet dit minimum een maand voor je vertrekt doorgeven. Je moet vermelden wanneer je vertrekt, wanneer je terug bent, waar je verblijft en wat de reden is van je vertrek. Dien een aanvraag in via het contactformulier.

Wil je om andere redenen (punt B) in het buitenland verblijven?

Dan moet je toelating aan De Minister vragen. De Minister kan dit verblijf voor langer dan 90 dagen toestaan, als er bijzondere omstandigheden zijn.

Men moet deze vraag stellen voor men vertrekt en men moet ook antwoord hebben voordat men vertrekt. Bij de aanvraag moet vermeld worden wanneer men vertrekt, waar men verblijft, wanneer men weer komt en wat de reden is (met duidelijke motivatie). Dien een aanvraag in via het contactformulier.

Bij een aanvraag voor een tijdelijk verblijf zal je ook de nodige bewijzen moeten voorleggen zoals bijv. een inschrijvingsbewijs voor een opleiding, een overlijdensattest van een familielid in het buitenland, medische verslagen van een buitenlands ziekenhuis,…..

Definitief verblijf in het buitenland

Verblijf je definitief in het buitenland en ben je dus niet langer in België gedomicilieerd?

De inkomensvervangende tegemoetkoming kan je niet langer ontvangen als je definitief in het buitenland verblijft. Je moet hiervoor gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.

Je kan de integratietegemoetkoming of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (Wallonië en Brussel) wel verder ontvangen, onder 2 voorwaarden:

  • je bent in België nog steeds ten laste van de gezondheidszorgen (als titularis of als persoon ten laste). Er is echter een overgangsperiode van 90 dagen voorzien voor personen die niet aan die voorwaarde voldoen;
  • je bent gedomicilieerd op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van Zwitserland.

Aanvraag definitief verblijf

Meld dit via het contactformulier en bezorg de DG Personen met een handicap volgende documenten:

  • een bewijs van aansluiting (attest van ziekenfonds of RIZIV als bewijs dat je ten laste bent van het Belgisch stelsel inzake gezondheidszorgen)
  • een bewijs dat je gedomicilieerd bent op het grondgebied van een lidstaat van de Europese unie of van Zwitserland (via bevolkingsdienst stad of gemeente).