Terugvorderen

Als bijvoorbeeld je inkomen stijgt en je deelt dat niet op tijd aan ons mee, dan kan daardoor een schuld ontstaan als na een herberekening je nieuwe tegemoetkoming lager blijkt te zijn dan de oude. Dan hebben wij je te veel uitbetaald en moet je ons het verschil terugbetalen. We sturen je een brief waarin we je vragen om terug te betalen ("kennisgeving" van de schuld).

Aanvraag om verzaking

Het indienen van een "aanvraag om verzaking aan de terugvordering van een schuld" wil zeggen dat je aan de Minister of aan de Staatssecretaris die bevoegd is voor het gehandicaptenbeleid, vraagt om de schuld niet terug te moeten betalen.

De Minister vraagt advies aan de Commissie voor Sociaal Hulpbetoon. Een van onze maatschappelijk assistenten onderzoekt je financiële en sociale situatie en geeft zijn bevindingen door aan de Commissie.

Op basis van deze bevindingen adviseert de Commissie de Minister die dan beslist om:

  • de schuld niet terug te vorderen,
  • ze gedeeltelijk terug te vorderen of
  • ze volledig terug te vorderen.

Aanvraag binnen 3 maanden

Als je een aanvraag indient binnen de drie maanden na "kennisgeving" van de schuld, dan wachten we tot de Minister hierover een beslissing heeft getroffen. Als de Minister beslist om de schuld kwijt te schelden, moet je niets meer betalen. Als de Minister beslist om de schuld te behouden, dan beginnen wij terug te vorderen.

Aanvraag na 3 maanden

Als je een aanvraag indient na drie maanden, wachten we niet tot de Minister een beslissing heeft genomen. We beginnen met de terugvordering van de schuld na drie maanden vanaf de datum van de "kennisgeving". Als we al met de terugvordering begonnen zijn op het moment waarop je de aanvraag indient, gaan we toch door met de terugvordering.
Als de Minister beslist om de schuld kwijt te schelden:

  • dan vorderen we het resterende gedeelte van de schuld niet terug,
  • behouden wij echter wel het gedeelte van de schuld dat al teruggevorderd werd.
  • Als de Minister beslist om de schuld te behouden, dan gaat de terugvordering gewoon verder.