Inkomen en pensioen

 • Je inkomen stijgt

  Als je jaarlijks inkomen of dat van je huishouden met minstens 20% stijgt, dan ben je verplicht om ons dit mee te delen binnen de 3 maanden. Neem contact op met ons of een sociaal werker in je buurt (.pdf) om de wijziging van je inkomen te melden. Zo kunnen wij nagaan of de wijziging in je inkomen een invloed heeft op je tegemoetkoming. De herberekening gebeurt op 31 december van het jaar waarin de inkomsten (van jou en je huishouden) met minstens 20% veranderd zijn.

  Breng je ons niet op de hoogte, dan bestaat de kans dat we je tegemoetkoming of een deel van je tegemoetkoming zullen terugvorderen.
 • Je inkomen daalt

  Als je inkomen of dat van je huishouden daalt, dan kan je een nieuwe aanvraag doen. De herberekening gebeurt op 31 december van het jaar waarin de inkomsten (van jou en je huishouden) met minstens 20% veranderd zijn.

  Een daling van het inkomen betekent echter niet meteen dat je een hogere tegemoetkoming zal krijgen. In bepaalde gevallen kan je tegemoetkoming zelfs dalen.

  Vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen, raden we je aan ons te contacteren of een sociaal werker in je buurt (.pdf) eerst te vragen of het wel zinvol is een nieuwe aanvraag in te dienen.
 • Soort inkomen verandert

  Als een arbeidsinkomen vervangen werd door een inkomen van sociale zekerheid (bijvoorbeeld: werkloosheidsvergoeding, invaliditeitsuitkering van je ziekenfonds, een pensioen,…), dan moet je dit binnen de 3 maanden aan ons of een sociaal werker in je buurt (.pdf) meedelen.
 • Je start met werken

  Begin je te werken als werknemer, dan moet je ons dit niet laten weten. We worden hiervan immers automatisch op de hoogte gebracht.

  Als je echter een activiteit start als zelfstandige, moet je dit binnen drie maanden meedelen. Je kan dit rechtstreeks bij onze dienst melden, of via een sociaal werker in je buurt (.pdf).
 • Je gaat met pensioen

  Je hoeft ons niet te melden wanneer je met pensioen gaat op voorwaarde dat je inkomen (van je huishouden) niet met meer dan 20% stijgt in dat jaar. Als je inkomen of dat van je huishouden is gedaald door je pensioen, dan kan je een nieuwe aanvraag voor een tegemoetkoming indienen.

  Kreeg je een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT), maar ben je nu 65 jaar en ga je met pensioen, dan kan je de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen (THAB).

  Wij berekenen dan het bedrag van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) waarop je recht zou kunnen hebben. We vergelijken dat bedrag met het huidige bedrag van je IT of IVT. Je krijgt van ons de tegemoetkoming die voor jou het meest voordelig is (IVT/IT of THAB). Je verliest dus niet noodzakelijk je inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming.