Dossier online raadplegen

Het opvolgen van een dossier gebeurt voortaan ook via My Handicap. Je vindt er de volgende informatie:

  • Welke producten heeft iemand al?
  • Wat  kan iemand op eenvoudig verzoek krijgen omdat hij/zij er al recht op heeft? (bijv. attest van erkenning of attest recht op tegemoetkoming)?
  • Wat kan iemand (nog) krijgen als hij/zij een aanvraag indient en voldoet aan de voorwaarden?
  • Welke aanvragen zijn momenteel nog in behandeling?
  • Waar had iemand vroeger recht op?
  • Welke aanvragen zijn vroeger afgewezen?
  • Welke beslissingen zijn herzien?
  • Welke eerder opengeklikte aanvragen zijn nog niet ingevuld en ingediend?

Je kan je dossier raadplegen via My Handicap.

Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen. Meer informatie over de eID.

Heb je hulp nodig bij het raadplegen van je dossier? Dan kan je terecht bij je ziekenfonds, gemeente, OCMW, sociaal huis of de DG Personen met een handicap. Ontdek waar je in je buurt terecht kan voor hulp (.pdf).

Je kan ook een volmacht geven aan iemand uit je omgeving om in jouw plaats je dossier te raadplegen.