Mijn dossier

Je kan je dossier bij de DG Personen met een handicap online raadplegen. Zijn er wijzigingen in je situatie? Breng ons dan zeker op de hoogte!

Dossier online raadplegen

Raadpleeg online je dossier bij de DG Personen met een handicap.

Handleiding 'My Handicap'

Hoe dien ik een aanvraag in en volg ik mijn dossier op?

Iemand helpen bij een aanvraag

Hoe kan je iemand helpen bij het indienen van een aanvraag, bv. via een mandaat?

Mijn persoonlijke situatie verandert

Hoe wijzigingen in je situatie (vb. inkomen, gezinssituatie,…) melden?