Mijn dossier

Je kan je dossier bij de DG Personen met een handicap online raadplegen. Zijn er wijzigingen in je situatie? Breng ons dan zeker op de hoogte!

Dossier online raadplegen

Raadpleeg online je dossier bij de DG Personen met een handicap.

Handleiding 'My Handicap'

Hoe dien ik een aanvraag in en volg ik mijn dossier op?

Technische problemen

Wat te doen als er technische problemen zijn?

Volmacht verstrekken

Hoe kan je aan iemand vragen om in jouw plaats een aanvraag in te dienen?

Mijn persoonlijke situatie verandert

Hoe wijzigingen in je situatie (vb. inkomen, gezinssituatie,…) melden?