Handleiding 'My Handicap'

Wil je een aanvraag indienen?

Het indienen van de aanvragen gebeurt niet langer op papier, maar in de nieuwe tool MyHandicap.

Via onze online applicatie My Handicap kan je:

 • Het dossier van een persoon met een handicap raadplegen
 • Een aanvraag indienen voor één of meerdere voordelen
 • Wijzigingen melden

Meerdere producten aanvragen

 • Als je naast een tegemoetkoming of een erkenning van uw handicap ook een ander product (bijv. parkeerkaart) wil aanvragen, vul dan eerst het formulier voor de tegemoetkoming of erkenning in. Dit formulier bevat dan al alle gegevens die nodig zijn voor uw aanvraag van een ander product. Zodra dit formulier verstuurd is, zullen de ingevulde gegevens ook beschikbaar zijn voor de minder uitgebreide aanvraag (bijv. parkeerkaart). Je hoeft dan geen tweede formulier in te vullen: klikken op de link van het andere product volstaat dan.
 • Gebruik je de omgekeerde volgorde, dan zal je wel twee formulieren moeten invullen. Voor de behandeling van de aanvraag van een tegemoetkoming hebben we immers meer informatie nodig.

Opgelet: Wil je een aanvraag indienen voor de Verhoogde Kinderbijslag? *

Dan moet je die eerst aanvragen bij je kinderbijslagfonds, die deze toeslag uitbetaalt. Vervolgens zal je een brief van onze dienst krijgen met een overzicht van de volgende stappen.

Pas als je deze brief gekregen hebt, mag je via My Handicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van de handicap.

In My Handicap kan je inloggen met de kidsID van je kind (ouder dan 6 jaar) of zijn/haar eID.

Voortaan is het ook mogelijk om als ouder (of naaste of professioneel begeleider) een machtiging te krijgen om de aanvraag te doen met je eigen eID. Omdat er voor kinderen jonger dan 6 jaar geen pincode gekoppeld is aan de kidsID, moet een aanvraag voor hen steeds gebeuren via de e-ID van de ouders (of iemand anders die een volmacht aanvroeg) of via een aangeduide sociaal assistent die toegang heeft tot My Handicap.

Van zodra wij de evaluatie van de handicap hebben uitgevoerd, brengen we je kinderbijslagfonds op de hoogte van het resultaat.

* Deze info geldt enkel voor kinderen die in Brussel of Wallonië wonen. De evaluatie van de handicap voor kinderen die in Vlaanderen wonen, is vanaf 1 januari 2019 de bevoegdheid van Kind en Gezin en niet meer van de FOD Sociale Zekerheid. De verhoogde kinderbijslag heet in Vlaanderen bovendien ““zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte” en maakt er deel uit van het Groeipakket. Meer info op de pagina “Verhoogde Kinderbijslag”.

Opgelet: Wil je als 65+'er een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming?

Sinds 1 januari 2017 moet wie in Vlaanderen woont en ouder is dan 65 de tegemoetkoming aanvragen bij de zorgkas (gelinkt aan zijn ziekenfonds) of bij de Vlaamse Zorgkas. De 'tegemoetkoming hulp aan bejaarden' (THAB) is in Vlaanderen vervangen door het 'zorgbudget voor ouderen met een zorgnood' en wordt voortaan beheerd door de Vlaamse Overheid. Je kan deze tegemoetkoming niet aanvragen via de site My Handicap van de FOD Sociale Zekerheid, maar via je zorgkas. Meer informatie vind je op www.vlaamsesocialebescherming.be.

Voor wie in Brussel, het Waals gewest of de Duitstalige Gemeenschap woont, verandert er voorlopig niets. Je kan in dit geval dus nog steeds een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid via My Handicap.

Overzicht van de verschillende situaties (.pdf)

Wanneer is het niet nodig om de aanvraag via My Handicap te doen?

Ben je door ons al erkend als persoon met een handicap? Dan kan je de parkeerkaart of een verminderingskaart voor het openbaar vervoer aanvragen via het contactformulier op onze website of op het gratis nummer 0800 987 99 (van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u30, behalve op woensdag). Hiervoor hoeft dan niet de aanvraagprocedure van MyHandicap gevolgd te worden.

Daarnaast zijn er nog andere situaties waarin je My Handicap niet moet gebruiken.

Deze zaken vraag je steeds via het contactformulier:

 • Duplicaat van een parkeerkaart
 • Verlenging van een parkeerkaart

Kijk altijd eerst na in My Handicap of het product dat je wil aanvragen beschikbaar is in de rubrieken 'Wat ik krijg op eenvoudig verzoek' of 'wat ik zou krijgen als ik voldoe aan de voorwaarden'. Als dit niet het geval is kan je het contactformulier gebruiken.

Raadpleeg volgend overzicht om te weten voor welke situaties je wel of niet My Handicap moet gebruiken:

Wil je een ingediende aanvraag opvolgen?

Het opvolgen van een dossier gebeurt voortaan ook via My Handicap. Je vindt er de volgende informatie:

 • Welke producten heb ik al?
 • Wat kan ik op eenvoudig verzoek krijgen omdat ik er al recht op heb? (bijv. attest van erkenning of attest recht op tegemoetkoming)?
 • Wat kan ik (nog) krijgen als ik een aanvraag indien en voldoe aan de voorwaarden?
 • Welke aanvragen zijn momenteel nog in behandeling?
 • Waar had ik vroeger recht op?
 • Welke aanvragen zijn vroeger afgewezen?
 • Welke beslissingen zijn herzien?
 • Welke eerder opengeklikte aanvragen zijn nog niet ingevuld en ingediend?

Wil je wijzigingen melden?

Je kan voortaan heel wat wijzigingen zelf doorgeven in het dossier, bv.:

 • Contactgegevens
 • Domicilie – of verblijfsadres
 • Opname in / ontslag uit een instelling melden
 • Zichtrekeningnummer (Als je een nieuw rekeningnummer hebt, sluit dan je oude rekeningnummer pas af nadat je van ons bevestiging hebt ontvangen dat je tegemoetkoming op de nieuwe rekening betaald zal worden.)
 • Bewindvoerder/ contactpersoon die helpt bij de aanvraag
 • Voorkeurtaal

Deze mogelijkheid vermijdt het onnodig bellen of versturen van contactformulieren. Bovendien kan je in het dossier meteen zien of de aanpassing is uitgevoerd.

Andere types wijzigingen kan je nog steeds melden via het contactformulier op onze website of (voor dringende gevallen) op het gratis nummer 0800 987 99 (op werkdagen tussen 8u30 en 12u30 behalve op woensdag).

Handleidingen over het gebruik van MyHandicap