Aanvraagprocedure voor artsen

Laatst bijgewerkt: 7/07/2023

Ben je de behandelend arts (bv. huisarts) van een persoon met een handicap? Ontdek op deze pagina hoe je een patiënt kunt helpen om een tegemoetkoming, parkeerkaart of ander voordeel aan te vragen. 

Hoe verloopt een aanvraag?

Personen met een handicap kunnen een tegemoetkoming, parkeerkaart of ander voordeel aanvragen via het digitale loket My Handicap. Als ze ondersteuning nodig hebben bij het indienen van een aanvraag, kunnen ze de hulp inroepen van een kennis, het ziekenfonds, de gemeente, het OCMW, het sociaal huis, of een van onze maatschappelijk assistenten. 

Via My Handicap geven ze hun administratieve gegevens door en schatten ze de impact van hun handicap op het dagelijks leven in. We vragen hen bijvoorbeeld om in te schatten hoe goed ze zich kunnen verplaatsen, kunnen communiceren met anderen of zelfstandig een maaltijd kunnen maken. We vragen ook naar de naam van de behandelend arts. 

Enkele dagen nadat de aanvraag via My Handicap is ingediend, nemen we contact op met de persoon met een handicap en de behandelend arts om relevante medische informatie op te vragen. Nadat we de medische informatie hebben ontvangen, nodigen we de persoon met een handicap uit voor een gesprek met een van onze artsen of evaluatoren om een beter zicht te krijgen op de impact van de handicap op het dagelijks leven. Soms nemen we een beslissing op basis van de informatie die we via My Handicap en de behandelend arts krijgen. De persoon met een handicap hoeft dan niet langs te komen voor een gesprek. 

Zodra we een beslissing hebben genomen over de aanvraag, sturen we de persoon met een handicap een beslissingsbrief. Dat kan enkele maanden duren, afhankelijk van de geldende behandelingstermijnen

Hoe contacteren we jou?

We vragen je om ons digitaal de relevante medische informatie te bezorgen. Ook aan de persoon met een handicap vragen we om een papieren vragenlijst te laten invullen door de behandelend arts (als die de informatie nog niet digitaal bezorgde). Je hoeft de medische informatie over je patiënt uiteraard maar één keer door te sturen, bij voorkeur digitaal. 

Opgelet! Gebruik de formulieren die we doorsturen enkel voor de patiënt waarover het gaat. Op de formulieren staat namelijk een barcode die ons toelaat om de informatie automatisch op de juiste plaats in ons computersysteem op te slaan. Als je een kopie van die formulieren gebruikt voor andere patiënten, is de barcode niet geldig en kan de informatie die je ons doorstuurt verloren gaan. 

Medische informatie digitaal indienen

Je ontvangt digitaal een bericht via je eHealthBox en in je Elektronisch Medisch Dossier (EMD). Je herkent het gemakkelijk omdat ‘FOD Sociale Zekerheid’ als afzender vermeld staat. In het onderwerp van het bericht staat ook de naam van je patiënt vermeld. 

Het eHealth-bericht bevat: 

  • een tekstbestand dat je verwittigt dat een patiënt een aanvraag indiende, 
  • een pdf-bestand met uitleg over welke informatie we precies opvragen, 
  • een pdf-bestand met een vragenlijst. 

In je Elektronisch Medisch Dossier (EMD) vind je het elektronisch formulier ‘Evaluatie van de handicap - FOD Sociale Zekerheid’ waarmee je de gegevens aan ons kunt bezorgen. Het elektronisch formulier haalt automatisch gegevens op uit het globaal medisch dossier van je patiënt. Je selecteert welke gegevens relevant zijn voor de aanvraag en verzendt het formulier naar ons. Je krijgt vervolgens een ontvangstbevestiging in je EMD. 

Opgelet! Vul het formulier enkel in als je patiënt al een aanvraag voor een tegemoetkoming en/of andere voordelen (bv. een parkeerkaart) heeft ingediend. 

Medische informatie via de post indienen

Als je geen EMD hebt, krijg je een papieren vragenlijst via de post opgestuurd. Nadat je deze lijst hebt ingevuld, kun je hem terug aan ons bezorgen op het volgende adres: 

FOD Sociale Zekerheid 
Directie-generaal Personen met een handicap 
Kruidtuinlaan 50, bus 150 
1000 BRUSSEL 

Als we na 30 dagen geen informatie of reactie ontvingen, sturen we een herinnering naar je patiënt. Je krijgt dan opnieuw 30 dagen de tijd om de informatie door te sturen. Als wij na die 30 dagen nog steeds niets hebben ontvangen, sluiten we het dossier automatisch af.

Privacy

Enkel de artsen, evaluatoren en de bevoegde administratieve medewerkers kunnen de medische informatie bekijken die je doorstuurt. We gebruiken die informatie enkel voor de evaluatie van de handicap en delen geen gegevens met andere instanties. Enkel de eindbeslissing delen we met sommige overheidsdiensten zodat bepaalde voordelen automatisch worden toegekend.

Medische informatie indienen voor niet-huisartsen

Het elektronisch formulier is enkel beschikbaar voor huisartsen die een van de erkende softwarepakketten gebruiken. Andere zorgverleners (bv. CLB-medewerkers, specialisten …) kunnen ons voorlopig enkel per post of via het contactformulier informatie bezorgen.

Handleidingen

Opgelet! We sturen je een gepersonaliseerd formulier met een barcode die gelinkt is aan de aanvraag van je patiënt. Je kunt het voorbeeldformulier op onze website dus niet afdrukken en invullen.

Meer weten?

Heb je een vraag over My Handicap? Contacteer ons dan via het contactformulier.

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven