Welkom bij de DG Personen met een handicap

Verhogingen van de bedragen van de tegemoetkomingen en vrijstellingen op 1 juli 2018 en op 1 augustus 2018

Op 1 juli 2018 zijn enkele bedragen van de tegemoetkomingen verhoogd:

  • Het barema voor de inkomensvervangende tegemoetkoming, categorie C
  • De barema's voor de integratietegemoetkoming (voor alle 5 de categorieën)

Naast de barema's van de tegemoetkomingen zijn ook enkele vrijstellingen die een rol spelen in de berekening van de integratietegemoetkoming verhoogd:

Je kan de nieuwe bedragen terugvinden op onze website (.xls)

European Disability Card

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Personen met een handicap die een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, de VAPH, AViQ, PHARE of de DSL, kunnen de gratis kaart aanvragen.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.