Welkom bij de DG Personen met een handicap

Maatregelen om de verspreiding van het CORONA-virus tegen te gaan : impact op onze dienstverlening beperken

UPDATE 30/04

Om jouw gezondheid te beschermen en verspreiding van het CORONA-virus tegen te gaan, verlengen we de maatregelen tot nader order.

Zo werden ALLE fysieke afspraken bij onze artsen en sociaal assistenten geannuleerd en zijn onze medische centra gesloten.

Ook nemen we zoveel mogelijk beslissingen op basis van je dossier (zonder uitnodiging bij onze arts) en krijg je extra tijd om inlichtingen te bezorgen.

De zitdagen van onze sociaal assistenten zijn eveneens afgelast maar in het document ‘data zitdagen sociaal assistenten’ hieronder vind je hoe ze jou vanop afstand blijven helpen.
We blijven verder al jullie aanvragen en dossiers behandelen en blijven bereikbaar via alle contactgegevens onder ‘contact’.

Ontdek alle maatregelen

European Disability Card

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Personen met een handicap die een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, de VAPH, AViQ, PHARE of de DSL, kunnen de gratis kaart aanvragen.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.