Welkom bij de DG Personen met een handicap

Maatregelen om de verspreiding van het CORONA-virus tegen te gaan : impact op onze dienstverlening beperken

UPDATE - 19/11 : onze diensten blijven toegankelijk!

Hoewel de maatregelen genomen door het overlegcomité in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus onlangs nog zijn versterkt, blijven onze diensten toegankelijk.

De verwerking van jullie aanvragen en de opvolging van jullie dossiers gaan gewoon door.
Onze sociaal assistenten blijven eveneens beschikbaar tijdens de zitdagen. Een afspraak is wel noodzakelijk.  Meer informatie in dat verband vind je in het document 'data zitdagen sociaal assistenten (.pdf)'.

Ook al geven we zoveel mogelijk voorrang aan beslissingen op stukken (op basis van je dossier zonder uitnodiging bij onze arts), blijven onze artsen hun opdrachten vervullen.  Veiligheidsmaatregelen worden vanzelfsprekend genomen om uw gezondheid en deze van onze medewerkers te beschermen tijdens deze afspraken.

Ontdek alle maatregelen en meer informatie over de geleidelijke heropstart van de afspraken voor medische evaluaties

European Disability Card

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Personen met een handicap die een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, de VAPH, AViQ, PHARE of de DSL, kunnen de gratis kaart aanvragen.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.