Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van de website handicap.belgium.be van de Directie-generaal (DG) Personen met een handicap zijn bepaalde algemene voorwaarden, die hieronder worden beschreven, verbonden. Door het louter gebruik maken van de website wordt u geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

Inhoud en beschikbaarheid van de site

De DG Personen met een handicap levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de website onbeschikbaar zou zijn, zal de DG Personen met een handicap de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De DG Personen met een handicap levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de DG Personen met een handicap niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op site ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan u de DG Personen met een handicap contacteren.

De website van de DG Personen met een handicap kan links naar andere websites van overheden, instanties en organisaties bevatten waarover de DG Personen met een handicap geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De DG Personen met een handicap kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

De DG Personen met een handicap aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de site wordt verwezen.

Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die u op of via de website handicap.belgium.be vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multi-media informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden en geluid) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.

De DG Personen met een handicap behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website handicap.belgium.be. Bepaalde grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.