Voorwaarden voor erkenning

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of een andere sociale ondersteuning, moet je handicap eerst door ons erkend worden. Hierbij gaan we ook na of je voldoet aan een aantal andere voorwaarden. Voor een tegemoetkoming bijvoorbeeld, moet je inkomen onder een bepaalde grens liggen.

Attest erkenning van de handicap

Je kan bij de DG Personen met een handicap terecht voor de erkenning van je handicap. Je krijgt dan een attest waarmee je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op sociale voordelen bij de DG Personen met een handicap en/of bij andere instanties.

Tegemoetkomingen

Als je handicap is erkend door ons en je voldoet aan een aantal voorwaarden, krijg je een tegemoetkoming van ons:

  • Ben je tussen de 18 jaar en de 65 jaar oud en kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen?
    Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
  • Ben je tussen de 18 jaar en de 65 jaar oud en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid?
    Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT).
  • Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap invloed op je zelfredzaamheid? Dan heb je misschien wel recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).

Je krijgt de tegemoetkoming maandelijks uitbetaald op je rekening.

Let op: dit is niet hetzelfde als een invaliditeitsuitkering. Een invaliditeitsuitkering wordt toegekend door het  Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in het geval van arbeidsongeschiktheid. Het is ook niet hetzelfde als de uitkering die je krijgt als je een handicap hebt als gevolg van een beroepsziekte of arbeidsongeval.

Voor de tegemoetkomingen houden wij onder andere rekening met je inkomsten: deze mogen niet hoger liggen dan een bepaalde grens.

Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "mijn rechten".

Verhoogde kinderbijslag *

Wij erkennen ook de handicap bij kinderen tot 21 jaar in het kader van de verhoogde kinderbijslag. Wij gaan na of de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft, een invloed heeft op dagelijkse activiteiten en gevolgen heeft voor het gezin.

De bijkomende kinderbijslag wordt niet door ons uitbetaald, maar door het kinderbijslagfonds.

* Deze info geldt enkel voor kinderen die in Brussel of Wallonië wonen. De evaluatie van de handicap voor kinderen die in Vlaanderen wonen, is vanaf 1 januari 2019 de bevoegdheid van Kind en Gezin en niet meer van de FOD Sociale Zekerheid. De verhoogde kinderbijslag heet in Vlaanderen bovendien ““zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte” en maakt er deel uit van het Groeipakket. Meer info op de pagina “Verhoogde Kinderbijslag”.

Parkeerkaart en verminderingskaart openbaar vervoer

Wij leveren ook de parkeerkaart voor personen met een handicap(Mijn rechten > Parkeerkaart voor personen met een handicap) af, voor personen die omwille van hun handicap ernstige moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen.

Daarnaast is er ook de verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden.