Niet akkoord met onze beslissing

Nadat wij een beslissing over je aanvraag hebben genomen, krijg je een brief van ons. Hierin staat uitgelegd waar je wel of niet recht op hebt.

Ben je niet akkoord met onze beslissing dan kan je het volgende doen:

Voor een aanvraag voor kinderen

Je dient een herzieningsaanvraag in bij je kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds. Je moet dan opnieuw een online vragenlijst invullen.

Een herzieningsaanvraag kan je eender wanneer indienen wanneer je over nieuwe elementen beschikt. Bij een nieuwe beslissing nemen wij de vijf voorbije jaren in overweging.

Voor een aanvraag voor volwassenen

Je kan onder bepaalde voorwaarden je dossier laten heroverwegen. Dit betekent dat wij zullen nagaan of er een nieuwe beslissing kan genomen worden. Je moet de heroverweging aanvragen binnen de 3 maanden na de administratieve beslissing. Hoe de heroverweging gebeurt, hangt af van de situatie. Contacteer ons om je aanvraag te heroverwegen.

Als wij beslissen om je aanvraag niet te laten heroverwegen, heb je enkel nog de mogelijkheid om onze beslissing aan te vechten voor de arbeidsrechtbank. Normaal gezien weet je tijdig of je dossier zal heropend worden, zodat je nog voldoende tijd hebt om eventueel naar de rechtbank te stappen.