Je medische situatie verandert

Wat moet je doen als je handicap al door ons geëvalueerd werd en je gezondheid sinds dien gewijzigd is?

  • Is je gezondheidstoestand duidelijk verslechterd?

    Dan kan je een nieuwe aanvraag indienen. Wij zullen je handicap dan opnieuw evalueren.

    Opgelet: een verslechtering van je gezondheidssituatie wil nog niet zeggen dat je een hogere tegemoetkoming zal krijgen. In bepaalde gevallen zal je tegemoetkoming zelfs dalen (bijvoorbeeld als je inkomsten zijn gestegen). Vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen raden we je aan om contact op te nemen met een sociaal werker in je buurt (.pdf) te vragen of het wel zinvol is een nieuwe aanvraag in te dienen.

Is er een wijziging in je persoonlijke situatie (vb. je inkomsten zijn gewijzigd, je verhuist, je gezinssamenstelling is veranderd,…), dan moeten wij hier ook van op de hoogte zijn. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "Mijn persoonlijke situatie verandert".