Erkenning van de handicap

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of een andere sociale ondersteuning, moet je handicap eerst door ons erkend worden.

We gaan ook na of je voldoet aan een aantal andere voorwaarden. Voor een tegemoetkoming bijvoorbeeld, moet je inkomen onder een bepaalde grens liggen.

Voorwaarden voor erkenning

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of een andere vorm van ondersteuning.

Procedure van erkenning

Hoe vraag je een tegemoetkoming of andere vorm van ondersteuning aan?

Evaluatie van de handicap

Hoe verloopt de erkenning van je handicap?

Je medische situatie verandert

Wat te doen als je gezondheidssituatie is veranderd?

Niet akkoord met onze beslissing

Wat te doen als je niet akkoord gaat met onze beslissing?

Afhandelingstermijnen voor aanvragen

Hoe lang duurt het vooraleer je aanvraag afgehandeld is?