Evaluatie van de handicap

Hoe beoordelen wij je handicap?

Je kan bij de DG Personen met een handicap terecht voor een erkenning van je handicap. Wat houdt dit nu precies in?

Voor kinderen tot 21 jaar zijn heel wat medische evaluaties voor de bijkomende kinderbijslag de bevoegdheid geworden van de regio's . Je vindt meer informatie over de instantie waar je terechtkan op de pagina verhoogde kinderbijslag.

Deze info geldt enkel voor kinderen die in Brussel of Wallonië wonen. De evaluatie van de handicap voor kinderen die in Vlaanderen wonen, is vanaf 1 januari 2019 de bevoegdheid van Kind en Gezin en niet meer van de FOD Sociale Zekerheid. De verhoogde kinderbijslag heet in Vlaanderen bovendien “zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte” en maakt er deel uit van het Groeipakket. Meer info op de pagina “Verhoogde Kinderbijslag”.

Bij volwassenen vanaf 18 jaar die een attest erkenning van de handicap, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen, gaan we de impact van de handicap na op je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten uit te voeren (je "zelfredzaamheid"). Hierbij kijken we naar 6 domeinen:

 1. je verplaatsen
 2. eten bereiden en opeten
 3. je verzorgen en aankleden
 4. je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 5. gevaar inschatten en vermijden
 6. contacten onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = weinig moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Voor de inkomensvervangende tegemoetkoming gaan wij na wat de impact is van je handicap op je mogelijkheden om te gaan werken (je "verdienvermogen").

Voor de parkeerkaart voor personen met een handicap gaan we na wat je moeilijkheden zijn op vlak van verplaatsingen.

Je hebt recht op een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer als je blind of slechtziend bent (blijvende invaliditeit van minstens 90%).

Je hebt recht op belastingvoordelen voor je eigen voertuig als je volledig blind bent, een blijvende invaliditeit hebt aan de benen (50% of meer), of als je volledig verlamd bent aan de armen of je beide armen werden geamputeerd.

Hoe verloopt de evaluatie van je handicap?

Je woont in Vlaanderen en wil een THAB aanvragen?

Sinds 1 januari 2017 moet je dit doen via je zorgkas (gelinkt aan je ziekenfonds) of de Vlaamse Zorgkas.

Je kan voor deze aanvraag dus NIET de vragenlijst op My Handicap gebruiken. Ontdek hier wat je precies moet doen en waar je terecht kan met je vragen (.pdf).

De erkenning van je handicap gebeurt wel nog door de FOD Sociale Zekerheid.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend bij de zorgkas, krijgen we hiervan een bericht. De FOD neemt contact op met je behandelend arts om de medische informatie in verband met je handicap op te vragen. Als deze informatie niet voldoende is om je handicap te evalueren, nodigt de FOD je uit op een medisch onderzoek. In dat geval zal je via je zorgkas of via de FOD Sociale Zekerheid een uitnodiging per brief ontvangen.

Je woont in Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap en wil een tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) aanvragen? / Je wil een andere tegemoetkoming aanvragen, ongeacht je regio?

Je dient je aanvraag in bij de FOD Sociale Zekerheid door een online vragenlijst in te vullen. Hierin peilen we, naast administratieve informatie, ook naar informatie over de impact van je handicap op je dagelijkse activiteiten.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend vragen wij automatisch informatie op bij je arts of specialist om in te schatten wat de gevolgen zijn van je handicap. Soms volstaat deze informatie, maar in de meeste gevallen nodigen we je nog uit voor een gesprek met een arts.

Verloop van het bezoek aan onze arts

Bekijk het verloop van een bezoek aan onze arts in onderstaande video (YouTube):

Verloop van het bezoek aan onze arts (YouTube)

Voorbereiding

 • Als de datum voor jou niet past, contacteer ons dan onmiddellijk voor een nieuwe afspraak. Lees goed de uitnodiging voor de juiste datum, het juiste adres en om te weten of je nog bijkomende medische verslagen moet meebrengen.
 • Vergeet je oproepingsbrief en je identiteitskaart niet mee te brengen.

Verloop van het bezoek

Onze arts zal je eerst kort uitleggen hoe de evaluatie zal verlopen en je eventuele vragen beantwoorden. Onze arts gaat na wat de invloed van je handicap op je dagelijkse activiteiten of je mogelijkheid om te werken is. De arts stelt dus geen diagnose. Er wordt geen bloed afgenomen en er gebeuren geen specifieke onderzoeken zoals radiografieën, echografieën,….

Breng je iemand mee, dan mag deze persoon aanwezig zijn tijdens de medische evaluatie.

Waar gaat de consultatie door?

Onze artsen consulteren in alle grote provinciesteden. In Vlaanderen is dit in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en Hasselt.

Je kan ook vragen om thuis onderzocht te worden. Opgelet dit is enkel mogelijk als je je permanent niet kan verplaatsen, ook niet met behulp van iemand anders. Je moet dit kunnen aantonen met een medisch attest van je behandelende arts.

Simulatie

Je kan zelf inschatten of je handicap eventueel erkend kan worden aan de hand van onze simulatietool "zelfredzaamheid".

Start de simulator (.xls)

Afhandelingstermijn

De tijd die we nodig hebben om je aanvraag te behandelen, is verschillend voor elk centrum en voor het type tegemoetkoming dat je aanvraagt. Deze tabel geeft je een schatting van de totale duurtijd (.pdf) (de periode vanaf de aanvraag tot de mededeling van de beslissing).

Kopie of inzage medisch dossier

Wil je je dossier consulteren of een kopie ontvangen ? Contacteer ons dan via het webformulier op onze site of bel ons op het nummer 0800 987 99 (van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tot 12u30, behalve op woensdag).

Hulp nodig? Om je dossier te consulteren kan je schriftelijk een vertrouwenspersoon aanduiden die je zal bijstaan of zal vervangen. Het kan gaan om een naaste, een vriend, je behandelend arts,… Deze persoon kan je helpen bij de consultatie van het dossier, maar we mogen hem niet rechtstreeks een kopie van je dossier bezorgen. Je kan dit natuurlijk wel zelf doen. Een kopie kan enkel verzonden worden naar de persoon met een handicap of zijn bewindvoerder.

Onze arts kan weigeren dat je rechtstreeks je dossier raadpleegt:

 • indien deze gegevens ernstige schade zouden berokkenen aan jouw gezondheid en onze arts hierover overleg heeft gepleegd met je behandelend arts. In dit geval kan je zelf een arts aanduiden die je dossier mag raadplegen en je hierover kan informeren.
 • indien we over duidelijke aanwijzingen beschikken dat de persoon met een handicap druk ondervindt om een kopie van zijn dossier over te maken aan derden (bijvoorbeeld indien een verzekeringsinstantie druk uitoefent om een dossier te ontvangen)

In deze 2 gevallen kunnen we het dossier bezorgen aan de arts die door jou is aangeduid.

Meer weten over de rechten van patiënten ? Consulteer de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.