Afhandelingstermijnen voor aanvragen

We streven ernaar om de wettelijke afhandelingstermijnen te respecteren. Voor tegemoetkomingen bedraagt deze termijn 6 maanden.

De termijn wordt opgeschort als je niet binnen de voorzien termijn reageert op onze vraag om bijkomende inlichtingen die we nodig hebben om over jouw dossier te beslissen.

Momenteel nemen we 69% van de beslissingen over tegemoetkomingen voor het verlopen van de effectieve periode van 6 maanden.

Als we rekening houden met de periodes waarin de termijn wordt opgeschort, worden 87% van de beslissingen over tegemoetkomingen vóór het aflopen van de wettelijke termijn genomen.

Voor de tegemoetkomingen wordt het recht retroactief toegekend. Je hebt recht op de tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand na het indienen van je aanvraag. Als er een positieve beslissing is in je dossier krijg je dus achteraf ook een tegemoetkoming voor de maanden waarin je aanvraag bij ons in behandeling was.

Deze afhandelingstermijnen kunnen per dossier verschillen afhankelijk van :

  • wat er precies wordt aangevraagd (bijv. een eenvoudig attest of een tegemoetkoming waarvoor een medische evaluatie  en een inkomstenonderzoek nodig is)
  • of de aanvraag volledig is
  • het aantal aanvragen dat momenteel in behandeling is
  • het gemak waarmee we jouw informatie kunnen controleren
  • hoe snel jouw behandelende arts ons de medische rapporten bezorgt
  • de tijd die je nodig hebt om te antwoorden op onze eventuele vragen om bijkomende inlichtingen
  • of we je moeten uitnodigen voor een gesprek met een van onze artsen of uit je dossier voldoende elementen hebben om een beslissing te nemen
  • de beschikbaarheid van onze artsen die de medische evaluaties doen.
    De beschikbaarheid van onze medische expertisecentra verschilt van regio tot regio. Om ervoor te zorgen dat je aanvraag zo efficiënt mogelijk behandeld wordt, kunnen we ze in sommige gevallen toewijzen aan een ander medisch centrum buiten je provincie.

Hieronder vind je de gemiddelde afhandelingstermijnen afhankelijk van je provincie en het type van je aanvraag.

In Vlaanderen is de bevoegdheid voor de THAB geregionaliseerd. In deze regio beslissen de zorgkassen over het toekennen van de tegemoetkoming (die daar zorgbudget voor ouderen met een zorgnood heet) hoewel de FOD Sociale Zekerheid momenteel nog alle medische evaluaties doet. Om die reden werden de THAB-afhandelingstermijnen niet opgenomen voor de Vlaamse provincies.  

Gemiddelde afhandelingstermijnen volgens provincie en type aanvraag uitgedrukt in het aantal maanden tussen het indienen van de aanvraag en het toekennen van het recht. Gegevens van mei 2019 (eerste aanvragen en herzieningen).
Provincie Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en
integratietegemoetkoming (IT)
Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Parkeerkaarten en attesten
Antwerpen

5,53

 

1,56

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

7,12

8,54

4,85

Henegouwen

5,62

9,08

2,45

Limburg

7,34

 

1,26

Luik

3,53

3,93

1,98

Luxemburg

6,67

6,32

2,49

Namen

5,69

5,88

2,10

Oost-Vlaanderen

3,69

 

1,50

Vlaams-Brabant

4,79

 

3,29

Waals-Brabant

6,81

7,95

2,73

West-Vlaanderen

2,22

 

0,86

Globaal

5,31

 

1,73