Coronamaatregelen: impact op onze dienstverlening

Laatste update - 27/10/21 : onze diensten blijven toegankelijk!

Ondanks de nieuwe maatregelen die de federale regering op 26/10 heeft aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijven onze diensten, die als essentieel worden beschouwd, toegankelijk. De afspraken bij onze dokters gaan door als dit nodig is om een beslissing te kunnen nemen in je dossier. Ook de zitdagen van onze sociaal assistenten in de gemeentes gaan in de meeste gevallen door, op afspraak.

Raadpleeg de lijst van de zitdagen van onze sociaal assistenten voor meer info (.pdf).
We hebben steeds maximaal aandacht voor hygiëne- en afstandsmaatregelen tijdens de afspraken.

Heb je vragen over onze diensten in deze periode? Contacteer ons.

We stonden niet stil

Omdat het niet mogelijk was om mensen te ontvangen op een afspraak bij onze evaluerende artsen, behandelden we alle dossiers waarin er voldoende informatie was op basis van de ingevulde vragenlijst en de medische verslagen van huisarts of specialist. Sinds het begin van de lockdown, namen we 76.384 beslissingen (nieuwe aanvragen en herzieningen op vraag van de persoon met een handicap, cijfers 7 juni 2020) De productiviteit is op peil gebleven.

Er kwamen wel minder nieuwe dossiers binnen: 48.586. De laatste weken merken we opnieuw een stijging: heel wat externe partners starten hun dienstverlening weer op en huisartsen zijn opnieuw bereikbaarder om medische informatie aan te leveren.

Dit zijn de huidige maatregelen:

Geleidelijke heropstart afspraken voor medische evaluaties

De afgelopen maanden namen we beslissingen op basis van de informatie uit het aanvraagdossier van de persoon met een handicap. In een derde van de gevallen was het echter niet mogelijk om een beslissing te nemen zonder de persoon met een handicap uit te nodigen bij onze artsen.

Daarom starten we langzaam de medische evaluatie bij onze artsen weer op. Hoeveel afspraken er de komende weken per regio worden ingepland hangt af de grootte van elk centrum. Er werd een draaiboek opgesteld, gebaseerd op deze pijlers:

  • We nodigen je alleen uit als het niet anders kan: Als er een beslissing kan genomen worden op basis van de elementen in het dossier (‘op stukken’), word je niet uitgenodigd. Indien nodig wordt bijkomende informatie gevraagd of telefonisch contact opgenomen. Daarnaast wordt in de komende maanden ook geleidelijk aan een systeem voor teleconsulten ontwikkeld.
  • Als je toch wordt uitgenodigd, betekent dit dat we geen beslissing kunnen nemen zonder je fysiek te ontmoeten. Je hoeft geen angst te hebben voor je afspraak. We doen er alles aan om dit veilig te laten verlopen.

Ben je uitgenodigd op een afspraak bij onze arts? Hier vind je meer informatie over de veiligheidsmaatregelen.

De zitdagen van onze sociaal assistenten

Vanaf 9 juli gaan een aantal van onze zitdagen opnieuw door, met respect voor alle corona-maatregelen. Je kan er terecht voor uitleg over je aanvraag of je dossier.

Deze zitdagen zullen op afspraak gebeuren. Om een afspraak te vragen, mail of bel je vooraf naar de sociaal assistent(e) die vermeld staat naast de zitdag waar je langs wil komen. Vergeet niet om een mondmasker mee te nemen naar je afspraak.

Is er voor jouw gemeente nog geen zitdag voorzien in juli of augustus (of wil je liever je vraag per telefoon of mail stellen)? Dan kan je je dossier telefonisch of per mail bespreken met onze sociaal assistenten.

Data zitdagen sociaal assistenten (.pdf)

Uitbetaling tegemoetkoming gegarandeerd

Als je momenteel recht hebt op een tegemoetkoming van onze dienst, blijven we die maandelijks uitbetalen. Je vindt de betaaldata op onze website.

Wanneer je een medische erkenning van bepaalde duur hebt en van onze dienst ook een tegemoetkoming ontvangt, dan herzien we jouw dossier automatisch.

Mocht er tegen het einde van de periode waarin je bij ons erkend bent nog geen nieuwe beslissing zijn, dan blijven wij in afwachting van de nieuwe beslissing jouw tegemoetkoming onveranderd verder uitbetalen.

Wij garanderen dus dat er geen onderbreking is in de uitbetaling van je maandelijkse tegemoetkoming.

Medische erkenningen van bepaalde duur kunnen in sommige gevallen met een jaar verlengd worden

Heb je een erkenning inzake bijkomende kinderbijslag en woon je in het Brussels gewest of in Wallonië? Is dit een erkenning van bepaalde duur die normaal gezien ten einde liep vóór 15 oktober maar nog niet verlengd werd?

Of is dit een erkenning van bepaalde duur die afloopt tussen 15 oktober en 31 december 2020?

Dan kunnen we je huidige erkenning mogelijk automatisch verlengen met 1 jaar. Wordt je erkenning effectief automatisch verlengd, dan word je niet opgeroepen voor een nieuwe evaluatie van je handicap. Je krijgt een nieuw attest toegestuurd per post.

Kantoren en medische centra gesloten voor bezoekers zonder afspraak

Onze kantoren en regionale medische centra blijven gesloten voor bezoekers zonder afspraak.

Je kan er enkel terecht als je uitgenodigd werd voor een afspraak bij onze arts.
Je kan in geen enkel regionaal centrum terecht om vragen te stellen over je dossier of om een attest te vragen, ook niet in Brussel.

Uiteraard kan je ons wel bereiken via het contactformulier of per telefoon.

De behandeling van je aanvraag

We blijven zoveel mogelijk beslissingen nemen op basis van de medische informatie in je dossier, zonder dat je hoeft langs te komen. Daarom zullen we zo nodig bijkomende inlichtingen opvragen. We bellen je hiervoor op, mailen of sturen je een brief.

Mocht het niet mogelijk zijn om een beslissing te nemen zonder je te zien, zal je later gecontacteerd worden om een nieuwe afspraak in te plannen.

Het indienen van je aanvraag via je OCMW, gemeente of ziekenfonds kan telefonisch

Bij heel wat van onze partners is het mogelijk om telefonisch begeleid te worden om je aanvraag in te dienen. Je vraagt het beste na bij je gemeente, OCMW of ziekenfonds of dit voor jou mogelijk is.

Is je geplande afspraak met een medewerker van een OCMW, gemeente of ziekenfonds om een aanvraag in te dienen afgelast? Zodra je afspraak weer zal kunnen doorgaan en de aanvraag wordt ingediend, kan de persoon die voor jou de aanvraag indiende (dus niet jijzelf) ons via het contactformulier laten weten dat we de datum hiervan moeten vervroegen. We houden dan rekening met de datum waarop je normaalgezien de aanvraag had gedaan.

Als je aan de voorwaarden voldoet kan je dan je tegemoetkoming met terugwerkende kracht verkrijgen voor de periode waarin men voor jou wegens corona-maatregelen geen aanvraag kon doen. Deze regeling geldt alvast tot 31/12/2020.

Het zelf indienen van je aanvraag

Uiteraard kan je nog steeds zelf online je aanvraag indienen of een naaste vragen om dit voor jou te doen. Geef zoveel mogelijk voorbeelden van hoe je handicap invloed heeft op je dagelijks leven. Als er zaken zouden ontbreken in je aanvraagformulier, nemen we contact met je op. Vermeld zeker de naam van je huisarts zodat we hem kunnen contacteren om je medisch dossier op te vragen.

Ontdek hoe je zelf de aanvraag kan indienen of hoe een naaste je kan helpen.

Uitstel vragen om inlichtingen op te sturen

We verlengen de termijnen om inlichtingen op te sturen opnieuw. Je krijgt nu 60 dagen ipv 30 dagen de tijd voor we je een eerste herinnering sturen. Na die herinnering krijg je nog eens 60 dagen de tijd. Ook gaan we in deze omstandigheden geen dossiers afsluiten met een negatieve beslissing omdat er geen inlichtingen konden worden opgestuurd.

Langer tijd om een heroverweging van je dossier te vragen nadat je van ons een beslissing ontving

Als je vindt dat wij een verkeerde beslissing hebben genomen, kan je onder bepaalde voorwaarden een heroverweging vragen. Dit betekent dat wij zullen nagaan of er een nieuwe beslissing kan genomen worden. Je moet de heroverweging normaalgezien aanvragen binnen de 3 maanden nadat je onze brief hebt gekregen waarin staat uitgelegd op welke maatregelen je wel of niet recht hebt. Gezien de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, kan je voor alle dossiers die sinds 01/01/2020 beslist werden, een heroverweging vragen tot 3 maanden na het einde van de lockdownmaatregelen.

Post versturen naar ons

We willen vragen om documenten zoveel mogelijk via het contactformulier te bezorgen zodat ze niet meer gescand hoeven te worden. Dit gaat voor jou en voor ons veel sneller. Zo vermijden we ook om de postbodes die het momenteel heel druk hebben onnodig te belasten.

We voorzien wel een minimale dienstverlening in het verwerken van de post. Post versturen blijft dus mogelijk als je de documenten niet via het contactformulier kan bezorgen.

Berekening integratietegemoetkoming: zelfde vrijstellingen voor tijdelijke werkloosheid wegens coronacrisis als voor beroepsinkomsten

De berekeningsregels van de integratietegemoetkoming werden herzien om eventuele negatieve effecten van het stelsel van de tijdelijke economische werkloosheid als gevolg van de coronacrisis te voorkomen.

Normaalgezien gelden er voor vervangingsinkomens andere (minder gunstige) vrijstellingsregels dan voor beroepsinkomens. Nu worden bij de berekening van de integratietegemoetkoming voor de uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht dezelfde vrijstellingen toegepast als voor beroepsinkomsten. Dit geldt enkel voor wie deze uitkering wegens overmacht ontvangt als gevolg van de coronacrisis. De regel gold oorspronkelijk tot 30 juni 2020 en werd al eens verlengd tot en met 31 december 2020. Het nieuwe KB zal gelden voor de volledige periode van 1 maart 2020 tot 30 juni 2021 om personen met een handicap rechtszekerheid te bieden.

0800-nummer

Het 0800-nummer blijft bereikbaar. We vragen om onze lijnen niet te overbelasten en zoveel mogelijk het contactformulier te gebruiken.

Heb je nog vragen?

We blijven bereikbaar via deze contactgegevens.