Afspraak bij onze arts: veiligheidsmaatregelen

Ben je uitgenodigd op een afspraak bij onze arts?

Dit vragen we van jou:

Bij elke uitnodiging zit een flyer met instructies voor wie een afspraak heeft.

Dit zijn de belangrijkste punten:

 • Kom niet naar je afspraak als je je ziek voelt. Heb je koorts, hoest je, ben je kortademig, heb je hoofdpijn, verlies van reukzin of elke andere acute aandoening ? We raden je aan om in dit geval contact op te nemen met uw huisarts die uw symptomen kan inschatten en indien nodig een behandeling kan voorstellen. Verwittig bij ziekte ook het regionaal centrum (.pdf) waar je een afspraak had, zodat we een nieuwe afspraak voor kunnen inplannen.
 • Neem zelf een masker mee dat je mond en neus bedekt. Doe dit masker aan voor je binnenkomt en hou het op gedurende de hele tijd dat je in ons centrum bent. Onze dokter zal zelf ook beschermingsmateriaal dragen om je veilig te ontvangen. Zo bescherm jij anderen en zij jou.
 • Hou minstens anderhalve meter afstand tussen jou en andere personen in het regionaal centrum. Respecteer de instructies van de dokters en andere medewerkers.
 • Je mag maximaal één begeleider meenemen, bij voorkeur iemand waar je mee samenleeft. Deze begeleider moet ook een masker dragen dat de mond en neus bedekt en alle instructies van de arts en andere medewerkers van het centrum respecteren.
  We hebben de zitplaatsen in onze wachtzalen beperkt om voldoende afstand tussen onze bezoekers te laten. Daarom vragen we om het tijdstip waarop je bent opgeroepen te respecteren. Kom dus niet te laat, maar ook niet veel te vroeg.
 • Indien je bijkomende documenten wenst mee te brengen naar het onderzoek, gelieve dan enkel kopieën mee te brengen, en geen originelen. We kunnen je deze documenten niet terug meegeven.
 • Kan je niet aanwezig zijn? Verwittig ons en vraag een nieuwe afspraak door te bellen naar het centrum waar je je afspraak had (.pdf). Je kan ons ook bellen met vragen over je afspraak. We begrijpen dat het in deze bijzondere periode niet altijd mogelijk is om naar ons centrum te komen. Je hoeft je geen zorgen te maken: ook als je nu niet kan langskomen, zullen we jouw dossier later verder behandelen. Om snel een nieuwe afspraak bij onze dokter in te plannen is het wel nodig ons te verwittigen.

Dit doen wij:

 • Onze artsen dragen beschermend materiaal en houden anderhalve meter afstand, behalve tijdens het fysieke onderzoek.
 • Uitnodigingen worden minstens drie weken op voorhand verstuurd. Drie dagen voor de datum van de afspraak wordt de afspraak (indien mogelijk) telefonisch bevestigd.
 • We plannen minder afspraken per dag in en er wordt rekening gehouden met de capaciteit in elk regionaal centrum. Er komen in de grootste centra maximaal 23 mensen per dag langs, gemiddeld zelfs maar een tiental. Er zit minstens een half uur tussen de consultaties per arts: de wachtzaal zit dus nooit vol.
 • Het aantal zitplaatsen voor bezoekers in de wachtzaal is beperkt. De stoelen hebben een vaste opstelling waarbij de veiligheidsafstand (1,5 m) wordt nageleefd.
 • Consultaties voor kinderen worden gehouden op andere halve dagen dan de consultaties voor volwassenen.
 • Elke arts gebruikt afwisselend 2 spreekkamers, zodat na elk gesprek de wachtkamer ontsmet kan worden.
 • Elke consultatie zelf duurt maximaal 15 minuten. De bezoeker, eventueel onder begeleiding van maximum 1 andere persoon, wacht maximaal 10 minuten in de wachtkamer voor de consultatie, en verlaat het centrum onmiddellijk na de consultatie. De tijdsregeling wordt nauwgezet nageleefd.