Technische problemen

Waar kan je als burger of professional terecht bij technische problemen met My Handicap?

Heb je een vraag over een dossier?

Stel je vraag via ons contactformulier.

Heb je problemen om in te loggen met je e-ID of krijg je een foutmelding?

Gelieve het Contact Center Eranova te contacteren indien dit probleem zich meermaals voordoet. Het Contact Center Eranova is het centrale aanspreekpunt voor al wie vragen heeft over het e-government van de Sociale Zekerheid. Je kan er terecht voor algemene informatie over de nieuwe elektronische diensten. Eranova is bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 07.00 uur tot 20.00 uur, op het nummer 02 511 51 51. Buiten deze uren kan je een boodschap inspreken en vragen om te worden teruggebeld. Je kan ook contact opnemen via het formulier.

Opgelet: Je kan enkel inloggen via e-ID of Itsme, niet via token.

Heb je een andere technische vraag over My Handicap waar Eranova je niet bij kan helpen?

Stel je vraag via ons contactformulier.

Tips voor inloggen in My Handicap

MyHandicap voor burgers:

  • Gebruik enkel de blauwe knop ‘My Handicap voor burgers’ op onze website. Hiermee heb je toegang tot je eigen dossier. De knop ‘my handicap voor professionals’ kan je als burger niet gebruiken.
  • Heb je een volmacht gekregen om het dossier van iemand anders te consulteren? Ook dan moet u inloggen als burger, niet als professional. Je hebt dan toegang tot je eigen dossier en enkel tot de dossiers waarvoor je een volmacht hebt gekregen.   

 MyHandicap voor professionals:

  • Gebruik enkel de link ‘My Handicap voor professionals’ op onze website. Als je als professional inlogt als burger, zal je geen toegang hebben tot dossiers van anderen maar enkel tot je eigen dossier.
  • Kan je als professional niet inloggen in My Handicap? Het is de veiligheidscoördinator van je eigen organisatie die je toegang kan geven als professional.