Hulp in je buurt

Wil je weten waar je recht op hebt en wat je hiervoor moet doen? Wil je een aanvraag indienen bij de DG Personen met een handicap en heb je hierbij hulp nodig? Of heb je vragen over de stand van zaken van je dossier?

Neem dan contact op met de DG Personen met een handicap of een medewerker van je ziekenfonds, gemeente of OCMW.

Bij wie je terecht kan, hangt af van waar je woont. Zo zal je in bepaalde gemeentes terecht kunnen bij je gemeentehuis, in andere gemeentes moet je naar het OCMW of sociaal huis.

Ook de meeste ziekenfondsen kunnen je verder helpen.

Ontdek waar je terecht kan in je gemeente (.pdf)