Een klacht indienen

Klachten over onze dienstverlening?Vind je dat een reactie van onze diensten te lang op zich laat wachten, dat één van onze medewerkers niet correct tewerk is gegaan, of dat de geleverde informatie onnauwkeurig is? Dan kan je een klacht indienen om je ontevredenheid over onze dienstverlening te uiten. We zien een goede afhandeling van klachten als een belangrijk middel om de tevredenheid van onze klanten te vergroten en onze diensten te verbeteren.

Je kan een klacht indienen via een mail naar klachten.dghan@minsoc.fed.be, via het contactformulier, telefonisch, per post of via onze maatschappelijk assistenten.

Opgelet:
Als je niet akkoord gaat met onze beslissing over een aanvraag voor bijvoorbeeld een tegemoetkoming, dan kan je die beslissing aanvechten of je dossier laten heropenen.

Als je dit wenst, kan je ook contact opnemen met de Federale ombudsman:

www.federaalombudsman.be
Leuvenseweg 48 bus 6, 1000 Brussel
0800 99 962 (gratis nummer)
contact@federaalombudsman.be