Veelgestelde vragen (FAQ)

De integratie- en inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden worden maandelijks uitbetaald. De betaaldatum is altijd de 4de maandag van elke maand behalve als deze na de 25e valt. Dan wordt als betaaldatum de 3de maandag van de maand genomen.

Tip

Zet deze data alvast in je agenda. Zo weet je altijd wanneer je je geld gaat ontvangen. Hou er rekening mee dat het tot 3 werkdagen kan duren vooraleer het geld dat wij storten ook echt op jouw rekening staat.

In 2022 worden de tegemoetkomingen uitbetaald op de volgende dagen :

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 maart
 • 19 april
 • 23 mei
 • 20 juni
 • 18 juli
 • 22 augustus
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Als je een positieve beslissing van ons krijgt, dan heb je recht op je tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand die volgt op je aanvraag. Tussen het moment van je aanvraag en onze beslissing kunnen een aantal maanden zitten. Als je recht hebt op een tegemoetkoming, betalen we je ook voor de maanden waarin we je aanvraag aan het onderzoeken waren. Dat geld (‘achterstallen’) wordt dan samen met de eerste betaling uitbetaald in de maand die volgt na de beslissingsdatum. Dus ook als een beslissing in het begin van een maand genomen wordt, is de eerste betaling pas op het einde van de maand daarna. Als je OCMW in de tussentijd een bedrag heeft voorgeschoten, dan betalen we (een deel van) dit bedrag niet aan jou terug maar aan je OCMW.

Opgelet

Woon je in Vlaanderen en heb je een THAB-dossier? Sinds september 2017 nam je zorgkas (gelinkt aan je ziekenfonds) de betaling over voor THAB-dossiers. Je ontvangt van hen een uitbetaling rond de 25e van de maand.

Woon je in Brussel of Wallonië en heb je een THAB-dossier? Dan blijft je dossier en de uitbetaling van je THAB bij de FOD Sociale Zekerheid.

Een kopie van een attest kun je het snelst en het gemakkelijkste via het contactformulier aanvragen.

Tip

Wanneer je het contactformulier gebruikt, kunnen we je onmiddellijk een kopie opsturen via mail en/of via de post.

Je hoeft hiervoor geen telefonisch contact op te nemen!

Ontvang je van ons een tegemoetkoming? Dan heb je automatisch recht op het sociaal tarief gas en elektriciteit. We sturen om de drie maanden elektronisch een overzicht van nieuwe beslissingen over tegemoetkomingen en adreswijzigingen door naar de FOD Economie. De verandering gebeurt dus binnen de drie maanden. De FOD Economie kan op basis van onze informatie automatisch het sociaal tarief gas en elektriciteit toekennen. Zij verwittigen je leverancier hiervan en je hoeft hier verder niets voor te doen.

Ook als je verhuist of van leverancier verandert hoef je zelf niets te doen.

Heb je een probleem? Contacteer de FOD Economie:

Algemene Directie Energie – Sociale Energie
Website: economie.fgov.be
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be
Tel: 0800 120 33

Opgelet

Het heeft geen zin om de FOD Sociale Zekerheid te contacteren, aangezien het sociaal tarief gas en elektriciteit niet onder onze bevoegdheden valt. We kunnen je hier dus niet bij helpen.

Sommige leveranciers vragen nog papieren attesten. Dit is dus absoluut niet nodig. We leveren hiervoor geen papieren attesten meer af. De leveranciers zijn verplicht om de gegevens te gebruiken die ze automatisch krijgen van de FOD Economie.
Huur je een sociaal appartement dat wordt verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij?

Heb je een verwarming op aardgas die afhangt van een installatie voor het hele gebouw? Vraag de eigenaar/beheerder van het appartementsgebouw om na te gaan of het sociaal tarief wordt toegepast voor het gebouw. Aangezien hij het contract heeft afgesloten met de energieleverancier, moet hij het sociaal tarief aanvragen.

Ja, dit gaat heel vlot via My Handicap of via het contactformulier.

Je hoeft hiervoor geen telefonisch contact op te nemen!

Doe het zelf via My Handicap

 • Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina (My Handicap voor burgers).
 • Log in met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer of via de app Itsme.
 • In het tabblad 'Mijn persoonlijke gegevens' in My Handicap kan je de gegevens van de persoon met een handicap consulteren en aanpassen. Je kan in dit tabblad ook uitstel vragen voor het opsturen van inlichtingen voor het vervolledigen van je aanvraag.

Via het contactformulier

Laat ons weten dat je uitstel wilt aanvragen via het contactformulier.

Opgelet

Om je aanvraag zo snel mogelijk te kunnen behandelen is het belangrijk dat je het opsturen van informatie niet langer dan nodig uitstelt.

Hoe lang de procedure duurt, hangt af van verschillende zaken en de provincie waar je woont. Wij doen ons best om je aanvraag zo snel mogelijk te verwerken.

Op onze website vind je voor jouw regio de gemiddelde tijd tussen je aanvraag en onze beslissing. Je vindt er ook de redenen waarom dit soms langer duurt dan gemiddeld.

De regering verhoogde de vrijstellingsgrens van het inkomen uit arbeid en vervanging voor de berekening van de integratietoeslag (IT) aanzienlijk. De regeling is op 11/03/2022 in werking getreden.

Dit betekent dat ongeveer 50.000 mensen zullen genieten van een herziening van hun integratietoelage (IT), en dit met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021.

Klik hier voor meer informatie en om te zien of u in aanmerking komt

Stap 1: Aanvraag/herziening

Via de online tool My Handicap dien jij (of iemand die je helpt) een aanvraag in voor een bepaald voordeel. Wij contacteren daarop jouw arts en verzamelen alle nodige medische informatie.

Tip

Neem zelf ook al contact op met je arts van zodra je een aanvraag via My Handicap hebt ingediend. Zo kan je met je arts afspreken hoe hij of zij de gevraagde medische informatie zal bezorgen.

Stap 2: Medische evaluatie

Wanneer we alle medische informatie hebben, wordt je dossier aan een arts van onze dienst toegewezen. Deze arts nodigt je in de meeste gevallen uit voor een persoonlijk gesprek en een beperkt medisch onderzoek in het medische centrum van jouw provincie. Zo kan hij de impact van je handicap op je dagelijks leven evalueren. In sommige gevallen neemt de arts een beslissing ‘op stuk’, dat wil zeggen op basis van de documenten die beschikbaar zijn in je dossier (de medische info die we ontvingen van je behandelend arts en de ingevulde vragenlijst uit My Handicap). Je hoeft dan niet op gesprek te komen.

De arts neemt een beslissing op basis van je aanvraag, de info die je eigen arts ons doorstuurde en het eventuele persoonlijke gesprek. Je ontvangt van ons een bericht per post.

Indien je enkel een attest hebt aangevraagd, is je aanvraag dus afgewerkt.

Opgelet

Opgelet! Deze beslissing gaat enkel over de impact van je handicap (medische situatie) en betekent nog niet dat je recht hebt op een tegemoetkoming.

Stap 3

Parkeerkaart aangevraagd?

Wanneer je een parkeerkaart hebt aangevraagd en de beslissing van de arts is positief, wordt de parkeerkaart per post naar jou opgestuurd. In dit geval is je aanvraag afgewerkt.

Tegemoetkoming aangevraagd?

Wanneer je een tegemoetkoming hebt aangevraagd, gaan wij je inkomsten (en die van je eventuele partner) en je gezinssituatie bekijken. Hier hoef je zelf niets voor te doen, tenzij we je per post om bijkomende informatie vragen. Op basis van dit onderzoek beslissen we of je recht hebt op een tegemoetkoming of niet, en hoe hoog die is.

Je ontvangt de definitieve beslissing per post, waarin staat of je recht hebt op een tegemoetkoming, en zo ja, hoe hoog die is. Hierna is je aanvraag afgewerkt.

Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina ‘My Handicap voor burgers’.

Log in met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer

of

via de app Itsme.

In het tabblad ‘Mijn dossier’ kan je kiezen wat je wil aanvragen (bijv. een tegemoetkoming of een parkeerkaart).

Klik op het product dat je wil aanvragen om het aanvraagformulier te openen.

Beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Klik op ‘indienen’. Je aanvraag wordt door ons verwerkt.

Opgelet

De vragenlijst voor een tegemoetkoming is de langste. Als je naast een tegemoetkoming ook een ander product (bijv. parkeerkaart) wil aanvragen, vul dan eerst het formulier voor de tegemoetkoming in. Als je dit formulier verstuurt, zal alles wat je hebt ingevuld ook beschikbaar zijn voor je volgende, minder uitgebreide aanvraag. Je hoeft de gegevens dan niet opnieuw in te vullen.

Hoe dien ik een aanvraag in voor verhoogde kinderbijslag?

 1. Contacteer eerst je kinderbijslagfonds om je aanvraag voor verhoogde kinderbijslag te registreren. Als dit in orde is, ontvang je van ons automatisch een brief die je uitlegt wat de volgende stappen zijn.
 2. Wanneer je deze brief ontvangen hebt, kan je via onze website je aanvraag doen. Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina (My Handicap voor burgers) om in te loggen in My Handicap.

  Het kind is jonger dan 6 jaar

  De kidsID heeft nog geen pincode. De aanvraag moet daarom gebeuren via:

  • Een volmacht
  • Een maatschappelijk werker van je gemeente, OCMW of ziekenfonds

  Het kind is ouder dan 6 jaar

  De aanvraag kan gedaan worden met

  • de kidsID of eID van het kind
  • de eigen eID, mits een volmacht

  Wens je een volmacht aan te vragen? Dat kan via onze website.
 3. In het tabblad ‘Mijn dossier’ zie je de link ‘verhoogde kinderbijslag aanvragen’.
  Klik hierop om het aanvraagformulier te openen.

Ik heb hulp nodig bij het indienen van een aanvraag

Bij wie je terecht kan, hangt af van waar je woont. Zo kan je in bepaalde gemeentes terecht bij je gemeentehuis, in andere gemeentes helpen ze je bij het OCMW of sociaal huis. Ook de meeste ziekenfondsen kunnen je verder helpen.

Hieronder vind je een lijst met de plaatsen waar je in jouw gemeente terecht kunt:

Ontdek waar je terecht kan in je gemeente (.pdf)

Welke informatie is nuttig om in te vullen wanneer ik een aanvraag indien in My Handicap?

In de vragenlijst is het niet voldoende om enkel aan te duiden of je ‘geen’, ‘beperkte’ of ‘grote’ moeilijkheden hebt om iets te doen. Je geeft het beste zoveel mogelijk voorbeelden van hoe je handicap een invloed heeft op je dagelijks leven. Zo krijgen we, in combinatie met de medische verslagen die je behandelend arts ons doorstuurt, een goed beeld van je handicap.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van nuttige informatie die je per onderdeel van de vragenlijst kan vermelden.

 1. Je binnenshuis en buitenshuis verplaatsen
  • Welke afstand kan je stappen?
  • Kan dit zelfstandig of heb je hulp nodig?
  • Gebruik je 1 of 2 krukken of een ander mobiliteitshulpmiddel?
  • Heb je een rijbewijs?
  • Ben je niet meer in staat om te rijden wegens medische redenen?
  • Kan je het openbaar vervoer gebruiken?
  • Geraak je gemakkelijk een trap op of heb je een (trap) lift nodig?
  • Ben je gedesoriënteerd?
 2. Koken, eten en boodschappen doen voor jezelf
  • Maak je zelf eten klaar?
  • Kan je nog zelf een simpele maaltijd maken?
  • Kan je bereide maaltijden opwarmen?
  • Kan je rechtstaand eten bereiden ?
  • Kan je je verplaatsen in een winkel?
  • Kan je je boodschappen organiseren en communiceren met winkelpersoneel?
  • Heb je moeilijkheden om iets vast te nemen?
  • Moeilijkheden om te slikken?
  • Moeilijkheden om te kauwen?
  • Is er sprake van ondervoeding?
 3. Je wassen en kleden
  • Kan je je wassen, zittend aan een wastafel?
  • Kan je af en toe even rechtstaan tijdens het wassen?
  • Neem je zelfstandig een douche?
  • Neem je zelfstandig een bad?
  • Heb je hulp nodig bij het aan-en uitkleden?
  • Heb je aangepaste kledij nodig?
  • Heb je last van incontinentie?
  • Gebruik je incontinentiebescherming ‘s nachts en/of overdag?
  • Kan je zelf naar het toilet gaan?
 4. Je woning onderhouden en het huishouden doen
  • Kan je de tafel dekken?
  • Kan je de tafel afruimen en afwassen?
  • Kan je de vaatwasmachine in-en uitladen?
  • Je woning poetsen?
  • Stof afnemen op een bepaalde hoogte?
  • Bedden opmaken en verschonen?
  • Krijg je hulp bij het poetsen? Hulp bij de was doen/drogen?
  • Strijkhulp?
  • Hulp van familie?
 5. Toezicht (gevaar inschatten en vermijden)
  • Heb je belangrijke motorische stoornissen?
  • Is er een risico op vallen?
  • Kan je geen visuele of auditieve signalen interpreteren?
  • Heb je problemen op school/werk?
  • Kan je een bankrekening beheren?
  • Kan je een gsm gebruiken?
  • Neem je je medicatie op tijd in?
  • Komt er dagelijks iemand langs? Is er dagelijks toezicht/een oppas?
 6. Communiceren met anderen
  • Is er een (voorlopig) bewindvoerder? Is er schuldbemiddeling (afhankelijk van de context)
  • Heb je moeilijkheden om contacten te onderhouden ?
  • Heb je zintuiglijke moeilijkheden?
  • Ben je volledig blind of doof?
  • Ben je actief? Heb je de neiging om je af te zonderen?
  • Heb je angsten (bijv. pleinvrees?)
  • Heb je speciale hulpmiddelen nodig? (loep, hoorapparaat,…)
  • Hoe was je sociale leven vroeger en wat heb je opgegeven door je handicap?

Wil je op voorhand de vragenlijst eens bekijken vooraleer je deze invult of laat invullen? Dat kan. De vragenlijsten per type product staan op onze website:

Onze arts bekijkt de ingevulde vragenlijst bij je aanvraag en vraagt de nodige medische informatie op aan je behandelend arts. Daarnaast nodigen we je, in de meeste gevallen, ook uit bij onze arts voor een persoonlijk gesprek en een beperkt medisch onderzoek.
Tijdens dit gesprek vraagt onze arts je welke moeilijkheden je hebt om :

 1. je te verplaatsen
 2. eten te maken en op te eten
 3. je te verzorgen en aan te kleden
 4. je woning te onderhouden en huishoudelijke activiteiten te doen
 5. gevaar in te schatten en te vermijden
 6. contacten te onderhouden met andere personen

Voor elk van de zes punten geeft onze arts je punten:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = beperkte moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Op het einde van de medische evaluatie weet onze arts dus hoeveel punten je in totaal hebt.

Om medisch gezien in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet je minstens 7 punten hebben. Of je die tegemoetkoming zal krijgen, hangt ook van de hoogte van je inkomen af.

Voor een parkeerkaart moet je, als je ouder bent dan 18, in totaal minstens 12 punten hebben of minstens 2 punten in de categorie verplaatsing (grote moeilijkheden om je te verplaatsen.) Voor kinderen moeten er minstens 2 punten zijn in de categorie verplaatsing.

Heb je een inkomensvervangende tegemoetkoming aangevraagd? Dan zal de arts ook vragen stellen over je verdienvermogen op de arbeidsmarkt.

Opgelet

In sommige gevallen beslist onze arts ‘op stuk’, dat wil zeggen op basis van de documenten die beschikbaar zijn in je dossier (de medische info die we van je behandelend arts ontvingen en de ingevulde vragenlijst uit My Handicap). Je hoeft dan niet op gesprek te komen.

Wat kan ik allemaal zelf doen via My Handicap?

Je kan er een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming, parkeerkaart en andere voordelen.

Als je al een dossier hebt bij ons, kan je in My Handicap je dossier zelf opvolgen.
Ook kan je zelf bepaalde wijzigingen melden via je dossier. Je kan het dan zelf aanpassen en hoeft niet te wachten op ons antwoord. Dit geldt zowel voor wie een eigen dossier heeft, als voor personen die een volmacht hebben of een toegang als professional van een gemeente, OCMW of ziekenfonds.

Hoe dien ik een aanvraag in via My Handicap?

Klik op de blauwe knop rechts op deze pagina ‘My Handicap voor burgers’.

Log in met je elektronische identiteitskaart en kaartlezer

of

via de app Itsme.

In het tabblad ‘Mijn dossier’ kan je kiezen wat je wil aanvragen (bijv. een tegemoetkoming of een parkeerkaart).

Klik op het product dat je wil aanvragen om het aanvraagformulier te openen.

Beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Klik op ‘indienen’. Je aanvraag wordt door ons verwerkt.

Opgelet

De vragenlijst voor een tegemoetkoming is de langste. Als je naast een tegemoetkoming ook een ander product (bijv. parkeerkaart) wil aanvragen, vul dan eerst het formulier voor de tegemoetkoming in. Als je dit formulier verstuurt, zal alles wat je hebt ingevuld ook beschikbaar zijn voor je volgende, minder uitgebreide aanvraag. Je hoeft de gegevens dan niet opnieuw in te vullen.

Hoe volg ik mijn dossier op via My Handicap?

Dit kan door in te loggen in My Handicap (blauwe knop rechts op deze pagina).

Volgende zaken kan je zelf opzoeken in je dossier:

 • Welke producten heb ik al?
 • Waar heb ik al recht heb en hoef ik enkel nog aan te vragen? (bijv. attest van erkenning of attest recht op tegemoetkoming)?
 • Waar kan ik eventueel recht op krijgen als ik een aanvraag indien en voldoe aan de voorwaarden?
 • Welke aanvragen zijn momenteel nog in behandeling?
 • Waar had ik vroeger recht op?
 • Welke aanvragen zijn vroeger afgewezen?
 • Welke beslissingen zijn herzien?
 • Welke opengeklikte aanvragen zijn nog niet ingevuld en verzonden?

Als je de gewenste informatie niet vindt, kan je je vraag stellen via het contactformulier.

Hoe meld ik een wijziging van persoonlijke gegevens via My Handicap?

Heel wat zaken kan je ons melden door zelf de aanpassing te doen in je dossier in My Handicap.
Je kan inloggen via de blauwe knoppen rechts op deze pagina.

Dit kan je zelf aanpassen:

 • Contactgegevens
 • Domicilie – of verblijfsadres
 • Opname in/ ontslag uit een instelling melden
 • Zichtrekeningnummer
 • Bewindvoerder/ contactpersoon die helpt bij de aanvraag
 • Voorkeurtaal
 • Je kan via het dossier ook uitstel vragen om inlichtingen op te sturen.

Dit hoef je ons niet te melden :

 • een overlijden van een persoon met een handicap
 • de wijziging van het officiële adres zoals gekend bij de gemeente.

Lukt het niet om iets te melden via My Handicap? Dan kan je terecht op het contactformulier.

Ontvang je van ons een tegemoetkoming?

Als je van ons een tegemoetkoming (inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming) ontvangt, wordt je dossier om de vijf jaar herzien. We bekijken dan of je gezinssamenstelling en/of inkomen(s) gewijzigd zijn om je tegemoetkoming eventueel aan te passen aan de huidige situatie. We kijken hiervoor naar je belastbare inkomsten van het vorige jaar. Je wordt hiervan op de hoogte gebracht via een brief. Ook als de erkenning van je handicap van onbepaalde duur is zullen we toch je inkomsten opnieuw onderzoeken. Je wordt echter niet opnieuw onderzocht door onze arts en er verandert dus niets aan het aantal punten van je medische erkenning.

Welke inkomsten worden bij een herziening in rekening gebracht?

Wanneer wij je inkomsten opnieuw gaan bekijken, kijken we niet naar je inkomsten van dit jaar, maar naar je inkomsten van twee jaar geleden (we zijn nu 2019, dus we gaan kijken naar je inkomsten van 2017).

 • Zijn je inkomsten sindsdien met 20% gewijzigd? Dan houden we in plaats daarvan rekening met de inkomsten van één jaar geleden.
 • Is je herziening opgestart in de maand december? Dan houden we in plaats daarvan rekening met de inkomsten van één jaar geleden.

Is je handicap (medische situatie) maar voor een bepaalde periode erkend door onze arts?

Niet iedereen wordt voor onbepaalde duur erkend als persoon met een handicap. Onze artsen houden er immers rekening mee of ze na de eerste evaluatie een verbetering verwachten in je situatie. Dit is bijvoorbeeld het geval als je na een amputatie een prothese krijgt en steeds beter mobiel wordt. Het geldt bijv. ook voor kankerpatiënten die tijdens een chemobehandeling een grote impact op hun dagelijks leven hebben maar daarna volledig herstellen. Kinderen kunnen gezien de snel wijzigende impact van hun handicap nooit voor onbepaalde duur worden erkend.

In zo’n gevallen beslist onze arts soms om iemand maar voor een bepaalde periode te erkennen. We roepen je op voor een nieuwe medische evaluatie als die periode bijna voorbij is. Je wordt dan opnieuw onderzocht en krijgt een nieuwe medische erkenning, voor bepaalde of onbepaalde duur.

Waar hangt de hoogte van mijn tegemoetkoming vanaf?

De hoogte van je tegemoetkoming hangt af van:

 • de ernst van je handicap (medische situatie)
 • je gezinssamenstelling
 • het belastbaar inkomen van je gezin

Als je je belastbaar inkomen kent en je medische situatie kunt inschatten, kan je op onze website een simulatie maken voor de berekening van een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming (.xls).

Opgelet

Let op! ‘Het uiteindelijke bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van de medische evaluatie en het belastbaar inkomen van je gezin dat door onze dienst wordt onderzocht De simulator geeft dus slechts een idee van de zaken waar we rekening mee houden en nog niet het werkelijke bedrag.

Er zijn drie categorieën mogelijk qua gezinssamenstelling. Meer informatie over de voorwaarden om tot een bepaalde categorie te behoren vind je op onze website. Bij de evaluatie van de gezinssamenstelling gaan we ervan uit dat wanneer twee personen samenwonen op hetzelfde adres ze een ‘huishouden’ vormen, tenzij ze bloed-of aanverwant zijn tot in de eerste, tweede of derde graad. We vermoeden dus dat jullie samenwonen wanneer jullie één hoofdverblijfplaats delen.

Wil je een simulatie laten maken door één van onze sociaal assistenten? Ga dan langs op één van hun zitdagen in jouw provincie (.pdf).

Breng zeker dit mee:

 • je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • een kopie van je laatste belastingaangifte van de personenbelasting

Wat is het verschil tussen een vervangingsuitkering en onze tegemoetkomingen?

Op een vervangingsuitkering kan je enkel recht hebben als je werkt (of gewerkt hebt) en bijgevolg bijdragen hebt betaald aan de staat. Op basis van die bijdragen kan je aanspraak maken op een vervangingsuitkering. Wij bieden dit soort uitkeringen niet aan.

Soorten vervangingsuitkeringen zijn:

 • Ziekte- en invaliditeitsuitkering
 • Werkloosheidsuitkering
 • Kinderbijslag
 • Pensioen
 • Arbeidsongevallenuitkering
 • Beroepsziekteverzekering

Wanneer je geen of onvoldoende bijdragen betaald hebt, kan je geen aanspraak maken op bovenstaande uitkeringen. Om toch financiële steun te krijgen val je terug op ‘sociale bijstand’.

Onze tegemoetkomingen voor personen met een handicap vallen onder de sociale bijstand. Voor je ze aanvraagt, moet je eerst kijken of je recht hebt op één van de hierboven genoemde vervangingsuitkeringen.

Onze tegemoetkomingen:

Andere vormen van sociale bijstand:

Kan ik een fiscale fiche krijgen om mijn tegemoetkomingen aan te geven op mijn belastingbrief?

Nee. De integratietegemoetkoming en de inkomensvervangende tegemoetkoming zijn immers niet belastbaar. Je hoeft ze dus niet in te geven op je belastingsaangifte en je hebt dus uiteraard ook geen fiscale fiche nodig.

Mijn medische situatie is verergerd. Kan ik een hogere tegemoetkoming krijgen?

Als je medische toestand is verergerd is sinds het vorige onderzoek door onze arts, kan je een nieuwe aanvraag indienen via My Handicap. Wij zullen je handicap dan opnieuw evalueren.

Opgelet

Een verslechtering van je gezondheidssituatie wil nog niet zeggen dat je een hogere tegemoetkoming zal krijgen. In bepaalde gevallen zal je tegemoetkoming zelfs dalen (bijvoorbeeld als je inkomsten zijn gestegen). Vooraleer een nieuwe aanvraag in te dienen raden we je aan om naar één van de contactpunten in je buurt (.pdf) te gaan om te kijken of het wel zinvol is een nieuwe aanvraag in te dienen. Ook je ziekenfonds kan helpen.

Verbetert je gezondheidssituatie? Dan ben je ook verplicht om dit aan ons te laten weten. Neem met ons contact op of met een sociaal werker in je buurt om dit te melden.

Het inkomen van mij of mijn partner is gedaald. Kan ik een hogere tegemoetkoming krijgen?

Als je inkomen of dat van je partner daalt, kan je ons dit via het contactformulier of My Handicap doorgeven. Wij gaan dan na of jouw inkomen minstens 20% gedaald is. Indien dit zo is, herberekenen we je tegemoetkoming in januari van het daaropvolgende jaar.

Een daling van het inkomen betekent dus niet meteen dat je een hogere tegemoetkoming zult krijgen.

Opgelet

Vooraleer je deze wijziging doorgeeft via My Handicap, raden we je aan om langs te gaan bij je ziekenfonds of het OCMW. Zij zullen dan samen met jou bekijken of het wel zinvol is om deze wijziging door te geven. Neem zeker je inkomensgegevens van de voorbije twee jaar mee.

Je kan ook langsgaan bij één van onze sociaal assistenten in je provincie (.pdf).

Volgende gegevens neem je best mee:

 • je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • een kopie van je laatste belastingaangifte van de personenbelasting

Het inkomen van mij of mijn partner is gestegen. Wat moet ik doen om in orde te zijn?

Als je inkomen of dat van je partner stijgt, dan ben je verplicht om ons dit mee te delen binnen de drie maanden. Contacteer ons hiervoor via het contactformulier. Wij gaan dan na of jouw inkomen minstens 20% gestegen is. Indien dit zo is, herberekenen we je tegemoetkoming in januari van het daaropvolgende jaar.

Opgelet

Als je inkomen wijzigt, moet je ons dit op tijd melden (binnen de drie maand). Als blijkt dat je tegemoetkoming door je hogere inkomen moet worden verlaagd, en je hebt ons dit niet binnen de drie maanden gemeld, zijn wij genoodzaakt het bedrag dat we je te veel hebben uitbetaald terug te eisen. Hou er dan dus rekening mee dat je ons deze schuld moet terugbetalen.

Je kan voor meer informatie langsgaan bij één van onze sociaal assistenten in je provincie (.pdf).

Volgende gegevens neem je best mee:

 • je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
 • een kopie van je laatste belastingaangifte van de personenbelasting

Wanneer je situatie wijzigt, is het belangrijk om ons dit meteen te laten weten via het contactformulier. Wijzigingen in je situatie kunnen namelijk gevolgen hebben voor je tegemoetkoming, of de sociale en fiscale rechten waarvan je gebruik maakt. Om te voorkomen dat je onterecht ontvangen tegemoetkomingen moet terugstorten is het belangrijk om ons zeker binnen de 3 maanden op de hoogte te brengen van je veranderde situatie. Er kan sprake zijn van fraude als je onterecht een tegemoetkoming of andere rechten krijgt, of als je tegemoetkoming hoger is dan die waar je volgens je situatie recht op hebt. 

Wanneer moet ik jullie verwittigen van mijn gewijzigde situatie?

 • Als je gezinssituatie wijzigt zonder wijziging van je burgerlijke staat (bijvoorbeeld je echtgenoot gaat ergens anders wonen, maar je blijft getrouwd / je gaat feitelijk of wettelijk samenwonen met iemand die al dan niet je partner is).
 • Als je naar de gevangenis gaat of opgenomen wordt in een instelling van sociaal verweer.
 • Als je in een instelling verblijft en wanneer je de instelling verlaat.
 • Als je GEEN kinderbijslag meer ontvangt voor het kind dat bij jou woont 

Wanneer hoef ik jullie niet te verwittigen?

Als je burgerlijke staat bij de gemeente wijzigt (je huwt, er is een echtscheiding, je partner overlijdt,…), dan worden wij automatisch op de hoogte gebracht en gaan we na of dit een impact heeft op je tegemoetkoming. Je hoeft in die gevallen dus niets te doen.