Contactformulier

Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. Door het grote aantal contactformulieren kunnen we de termijn van 10 werkdagen niet altijd garanderen.

In het nieuwe portaal My Handicap kan je het antwoord op heel wat vragen zelf opzoeken. Ook kan je zelf bepaalde wijzigingen doen in het dossier zodat je geen contactformulier meer hoeft te sturen.

Volgende zaken kan je zelf opzoeken in je dossier of in dat van de persoon waarvoor je een volmacht hebt of waar je als aangeduide professional toegang toe hebt:

 • Welke producten heeft men al?
 • Wat  kan men op eenvoudig verzoek krijgen omdat er al recht op is? (bijv. attest van erkenning of attest recht op tegemoetkoming)?
 • Wat kan men (nog) krijgen als men een aanvraag indient en voldoet aan de voorwaarden?
 • Welke aanvragen zijn momenteel nog in behandeling?
 • Waar had men vroeger recht op?
 • Welke aanvragen zijn vroeger afgewezen?
 • Welke beslissingen zijn herzien?
 • Welke opengeklikte aanvragen zijn nog niet ingevuld en verzonden?

Voortaan kan je ook heel wat zaken zelf aanpassen in je dossier of in dat van de persoon waarvoor je een volmacht hebt of waar je als aangeduide professional toegang toe hebt:

 • Contactgegevens
 • Domicilie – of verblijfsadres
 • Opname in/ ontslag uit een instelling melden
 • Zichtrekeningnummer
 • Bewindvoerder/ contactpersoon die helpt bij de aanvraag
 • Voorkeurtaal

Je kan via het dossier ook uitstel vragen om inlichtingen op te sturen.

Gebruik het contactformulier als wat je wenst (aan) te vragen niet zichtbaar is in de rubrieken 'wat ik krijg op eenvoudige aanvraag' of 'wat ik zou kunnen krijgen als ik voldoe aan de voorwaarden' in het portaal My Handicap.

Je vindt een overzicht in dit document (.pdf)

My Handicap / contactformulier


Consulteer het dossier of breng er een wijziging in aan:

My Handicap voor burgers | My Handicap voor professionals

Ik heb een andere vraag:

Vul het contactformulier in