Instroom

Aantal dossiers dat door de dienst in behandeling is

In onderstaande tabel geven we de cijfers voor alle aanvragen en herzieningen die op vraag van de burger gebeuren. De ambtshalve herzieningen (vanuit de dienst)  werden niet meegerekend omdat ze niet relevant zijn vanuit het perspectief van de burger, maar ze maken uiteraard wel een groot deel uit van de werklast bij de DG Personen met een handicap.

Dit zijn dus de dossiers die nog door de dienst moeten behandeld worden. Het zijn dus zowel nieuw binnengekomen dossiers als dossiers van de vorige maanden die nog niet behandeld zijn.

Aantal dossiers dat door de dienst in behandeling is (oktober 2022)
Type aanvraag Aantal dossiers
IVT-IT 34.141
PK 23.547

%  vertraagde dossiers in behandeling

Binnen de dossiers die in behandeling zijn door de dienst is een bepaald percentage vertraagd. Bij tegemoetkomingen spreken we van vertraging als de wettelijke termijn van 6 maanden wordt overschreden. Na die periode ontvangt iemand die recht heeft op een tegemoetkoming namelijk niet enkel de tegemoetkomingen waar hij recht op had sinds de maand na de aanvraag, maar ook bijkomende achterstallen. Voor de parkeerkaart spreken we van vertraging als de afhandeling langer dan 3 maanden duurt (interne afspraak).

Vertraagde dossiers in behandeling (oktober 2022)
Type dossier Percentage
IVT eerste aanvraag 31,3%
IVT herziening met nieuwe medische evaluatie 32,8%
IVT herziening zonder nieuwe medische evaluatie 26,2%
Parkeerkaart 30,6%