Bereikbaarheid: contactformulier

Onze teams behandelen maandelijks contactformulieren die vanop de website www.handicap.belgium.be worden verzonden.

Er is een grote verbetering in de termijnen waarbinnen geantwoord wordt op de contactformulieren. De ingezonden contactformulieren worden snel behandeld: tenzij er bijkomende informatie nodig is van de persoon met een handicap of andere diensten wordt het merendeel van de contactformulieren binnen de 2 werkdagen behandeld.

Responsgraad binnen de 2 werkdagen (in %)

Responsgraad binnen de 2 werkdagen (in %)
Maand Responsgraad
oktober 2022 75 %

Responsgraad binnen de 3 en 10 werkdagen (in %)

Responsgraad binnen de 3 en 10 werkdagen (in %)
Maand Responsgraad
oktober 2022 21 %

Formulieren waarop binnen 10 werkdagen geen antwoord is ontvangen (in %)

Dit percentage omvat de formulieren waarop een antwoord is (of zal worden) gegeven na 10 werkdagen en de formulieren waarop geen antwoord is gegeven.

Formulieren waarop binnen 10 werkdagen geen antwoord is ontvangen (in %)
Maand Responsgraad
oktober 2022 4 %

Aantal verzonden antwoorden

Aantal verzonden antwoorden
Maand Aantal antwoorden
oktober 2022 19.464 antwoorden