Bereikbaarheid: contactformulier

Onze teams behandelen maandelijks contactformulieren die vanop de website www.handicap.belgium.be worden verzonden.

Er is een grote verbetering in de termijnen waarbinnen geantwoord wordt op de contactformulieren. De ingezonden contactformulieren worden snel behandeld: tenzij er bijkomende informatie nodig is van de persoon met een handicap of andere diensten wordt het merendeel van de contactformulieren binnen de 5 werkdagen behandeld.

Responsgraad binnen de 2 werkdagen (in %)

Responsgraad binnen de 2 werkdagen (in %)
Maand Responsgraad
april 2022 71 %

Responsgraad binnen de 3 en 10 werkdagen (in %)

Responsgraad binnen de 3 en 10 werkdagen (in %)
Maand Responsgraad
april 2022 25 %

 

Responsgraad over de 10 werkdagen (in %)

Responsgraad over de 10 werkdagen (in %)
Maand Responsgraad
april 2022 4 %

Aantal nog te behandelen contactformulieren

Er worden maandelijks zo’n 12.000 contactformulieren behandeld. In de tabel hieronder vind je het aantal contactformulieren dat op het einde van de maand nog openstaat. Het aantal nog openstaande contactformulieren komt maandelijks dus grofweg overeen met de werklast voor 2 dagen.

Aantal nog te behandelen contactformulieren
Maand Aantal formulieren
april 2022 3.847 formulieren

Aantal verzonden antwoorden

Aantal verzonden antwoorden
Maand Aantal antwoorden
april 2022 17.042 antwoorden