Afhandelingstermijnen

Wettelijke afhandelingstermijnen

We streven ernaar om de wettelijke afhandelingstermijnen te respecteren. Voor tegemoetkomingen bedraagt deze termijn 6 maanden.

De wettelijke termijn wordt opgeschort als je niet binnen de voorziene termijn reageert op onze vraag om bijkomende inlichtingen die we nodig hebben om over jouw dossier te beslissen.

Momenteel nemen we 69% van de beslissingen over tegemoetkomingen voor het verlopen van de effectieve periode van 6 maanden.

Als we rekening houden met de periodes waarin de termijn wordt opgeschort, worden 87% van de beslissingen over tegemoetkomingen vóór het aflopen van de wettelijke termijn genomen.

Wat bepaalt de afhandelingstermijn van een specifiek dossier?

Stap 1: aanvraag of herziening; Stap 2: medische evaluatie; Stap 3: parkeert aangevraagd of tegemoetkoming aangevraagd?

De afhandelingstermijnen kunnen per dossier verschillen afhankelijk van :

  • wat er precies wordt aangevraagd (bijv. een eenvoudig attest of een tegemoetkoming waarvoor een medische evaluatie  en een inkomstenonderzoek nodig is)
  • of de aanvraag volledig is
  • het aantal aanvragen dat momenteel in behandeling is
  • het gemak waarmee we jouw informatie kunnen controleren
  • hoe snel jouw behandelende arts ons de medische rapporten bezorgt
  • de tijd die je nodig hebt om te antwoorden op onze eventuele vragen om bijkomende inlichtingen
  • of we je moeten uitnodigen voor een gesprek met een van onze artsen of uit je dossier voldoende elementen hebben om een beslissing te nemen
  • de beschikbaarheid van onze artsen die de medische evaluaties doen.

De beschikbaarheid van onze medische expertisecentra verschilt van regio tot regio. Om ervoor te zorgen dat je aanvraag zo efficiënt mogelijk behandeld wordt, kunnen we ze in sommige gevallen toewijzen aan een ander medisch centrum buiten je provincie.

Voor de tegemoetkomingen wordt het recht retroactief toegekend. Je hebt recht op de tegemoetkoming vanaf de eerste dag van de maand na het indienen van je aanvraag. Als er een positieve beslissing is in je dossier krijg je dus achteraf ook een tegemoetkoming voor de maanden waarin je aanvraag bij ons in behandeling was.

Voor de parkeerkaarten duurt het na onze administratieve beslissing nog een drietal weken voor de kaart in de bus valt.

Cijfers

Hieronder vind je de gemiddelde afhandelingstermijnen afhankelijk van je provincie en het type van je aanvraag. We geven de totale afhandelingstermijnen vanaf het indienen van de aanvraag tot onze administratieve beslissing. We tellen dus ook de periodes mee die niet binnen de wettelijke afhandelingstermijn vallen.

Voor de berekening van de behandeltermijnen geven we de cijfers van alle aanvragen en herzieningen die op vraag van de burger gebeuren. De ambtshalve herzieningen (vanuit de dienst)  werden niet meegerekend, aangezien deze veel sneller gebeuren en de cijfers voor de burger zouden vertekenen.

We berekenen de behandeltermijn vanaf het indienen van de aanvraag in My Handicap tot op het moment dat we de administratieve beslissing nemen. Hiertussen zit dus ook het medische luik bij de eerste aanvraag of de herzieningen waarvoor een nieuwe medische evaluatie nodig is. Uiteraard neemt dit meer tijd in beslag dan de pure administratieve herzieningen.

In Vlaanderen is de bevoegdheid voor de THAB geregionaliseerd. In deze regio beslissen de zorgkassen over het toekennen van de tegemoetkoming (die daar zorgbudget voor ouderen met een zorgnood heet) hoewel de FOD Sociale Zekerheid momenteel nog alle medische evaluaties doet. Om die reden werden de THAB-afhandelingstermijnen niet opgenomen voor de Vlaamse provincies. 

Voor parkeerkaarten werden enkel de eerste aanvragen gegeven omdat het onderscheid tussen eerste aanvragen en herzieningen hier niet relevant is. Als iemand al een parkeerkaart heeft met beperkte geldigheid, moet een verlenging altijd via MyHandicap aangevraagd worden. Dan moet er ook een nieuwe medische evaluatie gebeuren net zoals bij een eerste aanvraag zodat de behandelingstermijnen gelijk zijn.

Gemiddelde behandeltermijn bij een eerste aanvraag (maanden) - (december 2022)
Provincie IVT-IT adm PK-Att adm
Antwerpen 6,65 3,27
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9,43 4,38
Henegouwen 6,77 4,06
Limburg 7,53 2,89
Luik 5,45 2,66
Luxemburg 4,99 1,76
Namen 5,88 3,31
Oost-Vlaanderen 7,32 3,38
Vlaams-Brabant 7,67 4,29
Waals-Brabant 8,10 3,16
West-Vlaanderen 4,52 1,81
GLOBAAL 6,66 3,22
Gemiddelde behandeltermijn voor een herziening van een recht met een nieuwe medische evaluatie (maanden) - (december 2022)
Provincie IVT-IT adm
Antwerpen 6,51
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9,44
Henegouwen 7,43
Limburg 7,25
Luik 6,53
Luxemburg 4,47
Namen 6,46
Oost-Vlaanderen 7,03
Vlaams-Brabant 9,93
Waals-Brabant 9,15
West-Vlaanderen 4,59
GLOBAAL 6,98
Gemiddelde behandeltermijn bij een herziening zonder nieuwe medische evaluatie (maanden) - (december 2022)
Provincie IVT-IT adm
Antwerpen 2,11
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3,86
Henegouwen 3,26
Limburg 1,69
Luik 1,98
Luxemburg 5,80
Namen 3,28
Oost-Vlaanderen 1,94
Vlaams-Brabant 1,82
Waals-Brabant 0,00
West-Vlaanderen 0,81
GLOBAAL 1,78