Parkeerkaart

Laatst bijgewerkt: 7/12/2023

Wat is een parkeerkaart?

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap heb je in België, als chauffeur en als passagier, het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen. Bovendien kun je gratis parkeren in bepaalde gemeenten. 

Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart. Een parkeerkaart hebben betekent niet automatisch dat je erkend bent als persoon met een handicap. De parkeerkaart geldt dus niet als bewijs voor de erkenning van je handicap. 

De kaart is persoonlijk: alleen jij mag ze gebruiken. Onderteken daarom zeker je kaart in het daarvoor voorziene vakje. Leg de kaart vooraan in het voertuig op het dashboard, zodat het symbool van de rolstoel en het unieke kaartnummer goed zichtbaar zijn. Als je in een andere wagen (mee)rijdt, moet je je parkeerkaart meenemen in het voertuig dat je op dat moment gebruikt. Het is niet mogelijk om meerdere kaarten aan te vragen voor dezelfde persoon. 

Waar mag je met een parkeerkaart parkeren?

De voorbehouden plaatsen herken je aan het blauw verkeersbord E9a (P-bord) met een wit pictogram dat een persoon met een handicap in een rolstoel voorstelt of aangevuld is met het onderbord waarop het pictogram te zien is. Het pictogram kan ook op de weg staan. 

In bepaalde steden en gemeentes mag je met de kaart gratis parkeren. Informeer je daarvoor bij de stad of de gemeente waar je naartoe wilt gaan. Ook in het buitenland kun je de kaart gebruiken. Richt je tot de ambassade van het land waar je naartoe gaat voor meer informatie. Voor Europese bestemmingen kun je via een tool van de Europese Commissie de plaatselijke regels voor parkeerkaarten voor personen met een handicap opzoeken. 

Opgelet! Sommige steden en gemeenten voorzien parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor bewoners. Je parkeerkaart voor personen met een handicap alleen is dan niet voldoende. Je kunt de bewonersplaatsen herkennen aan het P-bord met het onderbord ‘bewoners’. Dat bord staat altijd aan het begin en het einde van de parkeerzone. 

Wie kan een parkeerkaart aanvragen?

 Je hebt recht op een parkeerkaart als je voldoet aan een van deze voorwaarden: 

  • je bent ouder dan 18 jaar en onze arts heeft je minstens 12 punten gegeven in de evaluatie van je ‘zelfredzaamheid’, dit is de impact van je handicap op je mogelijkheden om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren, 
  • onze arts heeft je minstens 2 punten gegeven op het onderdeel ‘verplaatsingen’. Dat wil zeggen dat je door je handicap grote moeilijkheden hebt om je te verplaatsen of dat je je onmogelijk kunt verplaatsen zonder hulp van iemand anders of zonder hulpmiddelen, 
  • je hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50 % die gelinkt is aan de benen, 
  • je bent volledig verlamd aan beide armen of beide armen werden geamputeerd, 
  • je hebt toelating van de arts van het ziekenfonds of van de Vlaamse Sociale Bescherming om uit de lijst van mobiliteitshulpmiddelen (.pdf) een hulpmiddel aan te kopen (scooters en driewielers tellen niet), 
  • je hebt een erkenning van 80 % of meer in het oude (intussen opgeheven) stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap of de bijkomende kinderbijslag, 
  • je bent oorlogsinvalide (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50 % of meer. 

Een aanvraag indienen

Log in op het digitale loket My Handicap. Lukt dit niet of heb je hulp nodig? Bekijk dan de handleiding van My Handicap

Je kunt een aanvraag indienen via het tabblad 'Mijn dossier'. Je krijgt meteen een overzicht van de producten (tegemoetkomingen of andere vormen van ondersteuning) die je kunt aanvragen. Als je op ‘Een parkeerkaart aanvragen’ klikt, open je een aanvraagformulier.  Geef in dat formulier zo veel mogelijk voorbeelden van de impact van je handicap op je dagelijks leven. Vul dus zeker alle velden in. De aanvraag komt elektronisch bij ons terecht. 

Vermeld zeker ook de naam van je behandelend arts (bv. je huisarts). Bij die arts vragen we je medische gegevens op. 

Heb je al een aanvraag ingediend voor een tegemoetkoming en is die aanvraag nog lopende, dan moet je geen vragenlijst invullen. Wil je nog een tegemoetkoming aanvragen, doe dat dan eerst, hierdoor moet je de vragen rond verplaatsing niet tweemaal invullen. 

Veelgestelde vragen

Hoe lang is mijn parkeerkaart geldig? 

Soms is de parkeerkaart levenslang geldig. Als dat niet het geval is, staat er een vervaldatum op je kaart. 

Hoe verleng ik mijn parkeerkaart? 

Als je kaart binnenkort vervalt, dan kun je zelf een verlenging van je parkeerkaart aanvragen via het digitale loket My Handicap. Dat kan binnen een termijn van maximaal zes maanden voor de dag waarop je kaart vervalt. 

Is je parkeerkaart vervallen voor er een beslissing is gemaakt over de nieuwe aanvraag, dan kan je een ‘voorlopig attest’ aanvragen via ons contactformulier. Dit document moet je bij je vervallen parkeerkaart leggen. 

Opgelet! Als je de verlenging vroeger dan zes maanden voor de vervaldatum van je kaart aanvraagt, vraag je eigenlijk een duplicaat aan van je bestaande kaart. Een duplicaat heeft dezelfde vervaldatum als de oorspronkelijke kaart. Dat heeft dus geen zin. 

Weet je niet zeker of je je kaart moet laten verlengen? Vraag het ons dan via het contactformulier

Mijn parkeerkaart is kwijt of stuk. Wat moet ik doen? 

Bij verlies, diefstal of schade kun je een nieuwe kaart (duplicaat) bij ons aanvragen. Je krijgt een nieuwe kaart met een nieuw serienummer en wij blokkeren je oude kaart. 

  • Is je kaart nog langer dan zes maanden geldig? Vraag dan een duplicaat aan via het digitale loket My Handicap

  • Is je kaart nog minder dan zes maanden geldig? Vraag dan een duplicaat aan via het contactformulier

Opgelet! Als je de originele parkeerkaart terugvindt, kun je die niet meer gebruiken. Ook tijdens de periode waarin je wacht op je nieuwe kaart, is je oude kaart ongeldig. Als je ook het duplicaat van je parkeerkaart verliest, kun je enkel via het contactformulier opnieuw een parkeerkaart aanvragen. Je moet dan een 'attest van verlies' voorleggen dat de politie voor jou heeft opgemaakt. 

Als je kaart beschadigd is, stuur ze dan naar het onderstaande adres op zodra je de nieuwe kaart hebt ontvangen. Ook bij overlijden moeten we de parkeerkaart terugkrijgen: 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
Directie-generaal Personen met een handicap 
Kruidtuinlaan 50 bus 150 
1000 Brussel

Geen obstakels voor personen met een handicap om digitaal te parkeren

De verhalen van personen met een handicap (PMH) die parkeerden en onterecht een boete kregen zijn legio. Ook de ongeldige parkeerkaarten voor PMH die in omloop zijn, zijn een doorn in het oog. 

Dat meer en meer steden en gemeenten gebruik maken van digitale toepassingen, ook voor het handhaven van het parkeerrecht, is een feit. Tot nog toe was het niet mogelijk om de parkeerkaarten voor PMH digitaal te controleren waardoor de het handhaving van het (digitaal) parkeerrecht voor personen met een handicap problematisch is, wat het draagvlak voor de parkeerkaart ondergraaft. Bovendien hanteert zowat elke gemeente zijn eigen parkeerrechtensysteem waardoor een houder van een parkeerkaart verplicht is zich in élk van deze gemeenten apart te registreren. Zo wordt het (te) ingewikkeld en onoverzichtelijk voor deze doelgroep.

Maar daar komt nu verandering in.

Lees meer over digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap

Heb je nog andere vragen?

Vind je niet wat je zoekt op deze website? Of heb je een vraag over je persoonlijk dossier? Neem dan contact met ons op.

Naar boven