Handleiding 'myhandicap.belgium.be'

Medewerkers van gemeentes, OCMW's en ziekenfondsen die een machtiging hebben, kunnen met hun eigen elektronische identiteitskaart (eID) online een aanvraag indienen voor een persoon met een handicap en zijn dossier opvolgen

Wil je een aanvraag indienen voor een burger?

Het indienen van de aanvragen gebeurt in de nieuwe tool MyHandicap die Communit-e vervangt voor de professionals.

Via onze online applicatie 'myhandicap.belgium.be' kan je:

  • Nagaan op welke voordelen  iemand eventueel recht kan hebben ("Kom ik in aanmerking")
  • Een aanvraag indienen voor één of meerdere voordelen ("Een aanvraag indienen")

Opgelet: Wil de burger een aanvraag indienen voor de Verhoogde Kinderbijslag?

Dan moet hij die eerst aanvragen bij zijn kinderbijslagfonds of sociaalverzekeringsfonds, die deze toeslag uitbetalen. Vervolgens zal de burger een brief van onze dienst krijgen met een overzicht van de volgende stappen. Pas als hij deze brief gekregen heeft, mag hij via My Handicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van de handicap. Van zodra wij deze evaluatie hebben uitgevoerd, brengen we zijn kinderbijslagfonds of sociaalverzekeringsfonds op de hoogte van het resultaat.

Schema “Aanvraag Verhoogde Kinderbijslag” (.xls)

Opgelet: Wil een burger een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)?

Vanaf 1 januari 2017 moet wie in Vlaanderen woont de aanvraag doen bij de zorgkas (gelinkt aan zijn ziekenfonds) of bij de Vlaamse Zorgkas. Dit kan voor hen dus niet langer via de site My Handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Voor wie in Brussel, het Waals gewest of de Duitstalige Gemeenschap woont, verandert er voorlopig niets. Voor hen kan je dus nog steeds een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid via myhandicap.belgium.be

Overzicht van de verschillende situaties .(pdf)

Wanneer is het niet nodig om de aanvraag via My Handicap te doen?

Is een burger al door ons erkend als persoon met een handicap? Dan kan je voor hem de parkeerkaart of een verminderingskaart voor het openbaar vervoer aanvragen via het contactformulier op onze website of op het gratis nummer 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, tussen 8u30 en 13u). Hiervoor hoeft dan niet de aanvraagprocedure van MyHandicap gevolgd te worden.

Daarnaast zijn er nog andere situaties waarin je My Handicap niet moet gebruiken, bijvoorbeeld als je wijzigingen wil doorgeven.

Wil je een ingediende aanvraag opvolgen of een dossier consulteren?

Het opvolgen van een dossier gebeurt tot het najaar van 2017 opnieuw via Handiweb.

Meer informatie over het consulteren van dossiers vind je in de handleidingen op deze pagina.

Wil je een wijziging doorgeven?

Dan kan via het contactformulier op onze website of op het gratis nummer 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, tussen 8u30 en 12u).

Specifieke contactpunten voor professionals

Je vindt de contactpunten waar professionals terecht kunnen met hun vragen over My Handicap op de contactpagina.

Handleidingen over het gebruik van My Handicap

Veelgestelde vragen over myhandicap.belgium.be

Hieronder vind je vragen terug die specifiek betrekking hebben op professionals uit de sector:

Je kan ook de FAQ voor burgers (.pdf) en de FAQ voor artsen (.pdf) consulteren.