Artsen

Om de handicap van een persoon te kunnen evalueren, heeft de DG Personen met een handicap ook informatie nodig van de behandelende arts. Meer informatie over de evaluatie van de handicap.

Sinds juli 2016 nemen wij voortaan zelf rechtstreeks contact op met de behandelende arts, die via digitale en beveiligde weg (eHealth) de informatie naar ons doorstuurt.

Via een elektronisch formulier in het softwarepakket van de huisarts selecteert de arts alle relevante informatie uit het medisch dossier en stuurt deze elektronisch door naar de DG Personen met een handicap.

De papieren formulieren "Evaluatie van de handicap" (volwassenen) en het deel B van het "sociaal-medische inlichtingenformulier" (kinderen) worden door het nieuwe systeem My Handicap vervangen. Artsen die niet in de mogelijkheid zijn om de medische informatie digitaal op te sturen, kunnen in een overgangsfase wel nog gebruik maken van een papieren alternatief.

De medische informatie die wordt opgestuurd, kan enkel door de artsen en bevoegde administratieve medewerkers van de DG Personen met een handicap geraadpleegd worden. De gegevens worden enkel gebruikt voor de evaluatie van de handicap en worden niet gedeeld met andere instanties. Enkel de eindbeslissing van de DG Personen met een handicap zelf delen we met andere instanties.

Concreet verloop van een aanvraag

Een burger die een aanvraag bij de FOD wil indienen voor een tegemoetkoming of een ander voordeel, moet dit voortaan doen via de online applicatie MyHandicap. De burger kan de aanvraag ofwel zelf doen, ofwel met de hulp van een medewerker van de FOD, van een OCMW, gemeente, ziekenfonds of een kennis.

Via MyHandicap geeft hij zijn administratieve gegevens door en schat hij de impact van zijn handicap op zijn dagelijks leven in. Zo vragen we hem bijvoorbeeld om in te schatten hoe goed hij zich kan verplaatsen, kan communiceren met anderen of een maaltijd kan bereiden. We vragen hem ook de naam van zijn behandelend arts te vermelden.

Opgelet: De zelfevaluatie van de zelfredzaamheid van de persoon met een handicap wordt aangevuld met de medische gegevens van de arts en een eventueel onderzoek door de evaluerende artsen van de FOD. Deze zelfevaluatie is belangrijk om een uitgebreid zicht te krijgen op de moeilijkheden die hij ondervindt in het dagelijks leven, maar vervangt natuurlijk niet de medische expertise van de arts.

Van zodra de aanvraag via MyHandicap is ingediend, neemt de FOD contact op met de behandelend arts en met de persoon met een handicap om de relevante medische info op te vragen.

Hierbij zijn er 2 mogelijkheden:

  • Als u een eHealth-certificaat heeft, zal u in uw Elektronisch Medisch Dossier (EMD) een bericht van de FOD krijgen om de informatie door te sturen.

    Tegelijkertijd zal uw patiënt een brief krijgen met de vraag om medische info door te sturen, voor het geval u van ons geen eHealth-bericht zou gekregen hebben. U kan de info dan nog altijd via eHealth doorsturen.
  • Heeft u geen eHealth-certificaat, dan stuurt de FOD u een brief, samen met een formulier dat u moet invullen en naar ons opsturen. Ook uw patiënt zal deze brief en formulier krijgen voor het geval dat u niks van ons zou gekregen hebben.

Zoals vroeger kan het gebeuren dat uw patiënt uitgenodigd wordt bij één van onze artsen om de impact van zijn handicap te evalueren .

Onze beslissing wordt via een brief naar de aanvrager gestuurd.

Hoe vindt u het bericht van de FOD terug als u een eHealth-certificaat heeft?

Het bericht van de FOD komt binnen in uw eHealthBox en in het Elektronisch Medisch Dossier (EMD).

In uw Elektronisch Medisch Dossier of eHealthbox herkent u deze berichten gemakkelijk omdat de “FOD Sociale Zekerheid’ als afzender vermeld staat. Ook vindt u in het onderwerp van het bericht de naam van uw patiënt terug die bij de FOD een aanvraag indiende.

Het eHealthbericht van de FOD bestaat uit:

  • Een tekstbestand dat u verwittigt dat een patiënt een aanvraag indiende
  • Een pdf met uitleg over welke informatie we precies opvragen
  • Een pdf met een vragenlijst

Sinds oktober 2016 wordt samen met het eHealth-bericht ook een bijlage in *.txt-formaat gestuurd. Bij sommige EMD zorgt deze bijlage ervoor dat het bericht rechtsreeks in de software van de arts wordt geïntegreerd zonder dat de eHealthbox geopend moet worden.

Hoe stuurt u info op naar de FOD als u een eHealth-certificaat heeft?

In uw Elektronisch Medisch Dossier (EMD) bestaat er een specifiek elektronisch formulier waarmee u de gegevens gemakkelijk kan doorsturen naar de FOD. Dit elektronisch formulier haalt automatisch gegevens op uit het globaal medisch dossier van uw patiënt. U selecteert welke van die gegevens relevant zijn voor de aanvraag en verzendt vervolgens het elektronisch formulier naar de FOD. U krijgt een ontvangstbevestiging in uw EMD.

Voor artsen die geen EMD hebben, is het mogelijk om de vragenlijst van de FOD in pdf-formaat in te vullen en door te sturen via de eHealthBox.

Indien wij na 30 dagen nog niks van u ontvangen hebben, sturen wij een rappel naar u en uw patiënt.

Tips voor een vlotter verloop van de aanvraag

De FOD en zijn partners vragen de burger om contact op te nemen met u nadat hij/zij een aanvraag heeft ingediend via MyHandicap. Zo bent u op de hoogte dat u van de FOD een vraag om informatie zal krijgen (elektronisch of via de post).

U kan uw patiënt eventueel uitnodigen als u niet over voldoende informatie beschikt over zijn/haar medische toestand.

Lijst van erkende softwarepakketten

Als je beschikt over één van deze softwarepakketten, kan je gebruik maken van het elektronisch formulier om informatie naar de DG Personen met een handicap op te sturen.

Voor technische vragen kan je terecht bij de helpdesk van je softwareleverancier:

Naam softwarepakket Compatibel vanaf versie Helpdesk
CareConnect CareConnect v1.0 02/304 22 49 (FR)
02/304 22 50 (NL)
Epicure Epicure v18 0479905510
0474532671
HealthOne Health One 8.0 02/724 00 91 (FR)
02/724 00 92 (NL)
Le Généraliste   04/248 82 43
WINDOC Windoc 8.8.3.0 06/966 42 44 (FR)
09/371 93 84 (NL)
Medidoc   02/304.22.50 (NL)
Daktari Daktari v1.4 089/68 08 01

Uitwisseling medische gegevens voor niet-huisartsen

Het elektronisch formulier is enkel beschikbaar voor huisartsen die gebruik maken van één van de erkende softwarepakketten. Andere zorgverleners, bv. medewerkers CLB, specialisten, … die gevraagd wordt informatie door te sturen kunnen dit voorlopig enkel  per post of via het contactformulier.

Handleidingen

Contact

Heeft u een vraag over de uitwisseling tussen uw software-pakket en Ehealth? Dan kan u terecht bij de leverancier van uw softwarepakket.

Heeft u als arts een inhoudelijke vraag over MyHandicap? Bel ons gratis nummer 0800 987 99 (van maandag t/m vrijdag, van 8u30 tot 12u00) of mail ons via de website.