Verhoogde kinderbijslag

Personen met een handicap kunnen tot 21 jaar recht hebben op verhoogde kinderbijslag als:

  • de handicap lichamelijke of psychische gevolgen heeft
  • de handicap een invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van het kind (mobiliteit, leervermogen, lichaamsverzorging,…)
  • de handicap gevolgen heeft voor het gezin (medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen, aanpassing leefomgeving, …)

Opgelet: de verhoogde kinderbijslag wordt niet door ons uitbetaald. Dat doet je kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds.

Voorwaarden

Om recht te hebben op verhoogde kinderbijslag moet het kind voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Iemand in het gezin moet werknemer, zelfstandige, ambtenaar, werkloos, ziek of gepensioneerd zijn.
  • Het kind moet recht hebben op kinderbijslag.
  • Het kind moet jonger zijn dan 21 jaar.
  • De handicap moet door onze artsen erkend zijn.

Aanvraag indienen

Je moet eerst een aanvraag indienen bij het kinderbijslagfonds of sociaal verzekeringsfonds, die de verhoogde kinderbijslag uitbetalen.

Vervolgens zal je een brief van de DG Personen met een handicap krijgen waarin staat uitgelegd wat de volgende stappen zijn.

Pas als je deze brief gekregen hebt, mag je via MyHandicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van de handicap.

Opgelet: in MyHandicap moet ingelogd worden met de kidsID of eID van het kind zelf. Het is technisch nog niet mogelijk om een volmacht te geven aan de ouders (of iemand anders) om in te loggen met hun eigen eID.

Is het kind jonger dan 6 jaar, dan is het niet mogelijk om in te loggen met de kidsID. Die heeft dan immers nog geen pincode. Om de aanvraag te doen, moet men dan langsgaan bij een maatschappelijk assistent in de buurt.

Als je de aanvraag hebt ingediend, kan het zijn dat we het kind nog uitnodigen voor een gesprek met één van onze artsen. Meer informatie kan je terugvinden in de rubriek "procedure van de erkenning".

Van zodra wij de evaluatie van de handicap hebben uitgevoerd, brengen we je kinderbijslagfonds of sociaalverzekeringsfonds op de hoogte van het resultaat.