Dossier online raadplegen

Je kan je dossier bij de DG Personen met een handicap online opvolgen:

  • bekijken hoe ver het staat met je aanvraag
  • nagaan wanneer je wordt opgeroepen voor een gesprek met één van onze artsen
  • eventueel vorige beslissingen raadplegen

Mijn dossier raadplegen

Je kan je dossier raadplegen via Handiweb.

Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen. Meer informatie over de eID.

Heb je hulp nodig bij het raadplegen van je dossier? Dan kan je terecht bij je ziekenfonds, gemeente, OCMW, sociaal huis of de DG Personen met een handicap. Ontdek waar je in je buurt terecht kan voor hulp.

Je kan ook een volmacht (Mijn dossier > Volmacht verstrekken) geven aan iemand uit je omgeving om in jouw plaats je dossier te raadplegen.