Handleiding 'myhandicap.belgium.be'

Wil je een aanvraag indienen?

Het indienen van de aanvragen gebeurt niet langer op papier, maar in de nieuwe tool MyHandicap.

Via onze online applicatie 'myhandicap.belgium.be' kan je:

  • Nagaan op welke voordelen je eventueel recht kan hebben ("Kom ik in aanmerking")
  • Een aanvraag indienen voor één of meerdere voordelen ("Een aanvraag indienen")

Opgelet: Wil je een aanvraag indienen voor de Verhoogde Kinderbijslag?

Dan moet je die eerst aanvragen bij je kinderbijslagfonds of sociaalverzekeringsfonds, die deze toeslag uitbetalen. Vervolgens zal je een brief van onze dienst krijgen met een overzicht van de volgende stappen.

Pas als je deze brief gekregen hebt, mag je via My Handicap een aanvraag indienen voor de evaluatie van de handicap.

Opgelet: in MyHandicap moet ingelogd worden met de kidsID of eID van het kind zelf. Het is technisch nog niet mogelijk om een volmacht te geven aan de ouders (of iemand anders) om in te loggen met hun eigen eID.

Is het kind jonger dan 6 jaar, dan is het niet mogelijk om in te loggen met de kidsID. Die heeft dan immers nog geen pincode. Om de aanvraag te doen, moet men dan langsgaan bij een maatschappelijk assistent in de buurt.

Van zodra wij de evaluatie van de handicap hebben uitgevoerd, brengen we je kinderbijslagfonds of sociaalverzekeringsfonds op de hoogte van het resultaat.

Schema “Aanvraag Verhoogde Kinderbijslag” (.xls)

Opgelet: Wil je een aanvraag indienen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)?

Vanaf 1 januari 2017 moet wie in Vlaanderen woont de aanvraag doen bij de zorgkas (gelinkt aan zijn ziekenfonds) of bij de Vlaamse Zorgkas. Dit kan voor jou dus niet langer via de site My Handicap van de FOD Sociale Zekerheid. Meer informatie vind je op www.vlaamsesocialebescherming.be.

Voor wie in Brussel, het Waals gewest of de Duitstalige Gemeenschap woont, verandert er voorlopig niets. Je kan in dit geval dus nog steeds een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid via myhandicap.belgium.be

Overzicht van de verschillende situaties (.pdf)

Wanneer is het niet nodig om de aanvraag via My Handicap te doen?

Ben je door ons al erkend als persoon met een handicap? Dan kan je de parkeerkaart of een verminderingskaart voor het openbaar vervoer aanvragen via het contactformulier op onze website of op het gratis nummer 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, tussen 8u30 en 13u). Hiervoor hoeft dan niet de aanvraagprocedure van MyHandicap gevolgd te worden.

Daarnaast zijn er nog andere situaties waarin je My Handicap niet moet gebruiken, bijvoorbeeld als je wijzigingen in je situatie wil doorgeven.

Wil je een ingediende aanvraag opvolgen?

Het opvolgen van een dossier gebeurt tot het najaar van 2017 opnieuw via Handiweb.

Meer informatie over het consulteren van je dossier vind je in de handleidingen op deze pagina.

Wil je een wijziging doorgeven?

Dan kan via het contactformulier op onze website of op het gratis nummer 0800 987 99 (van maandag tot vrijdag, tussen 8u30 en 13u).

Handleidingen over het gebruik van MyHandicap

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over myhandicap voor burgers (.pdf)