Welkom bij de DG Personen met een handicap

Foutmelding 404 in MyHandicap

In MyHandicap staan momenteel nog enkele links die niet meer werken en een foutmelding “Error 404 – Not found” geven.

Onze ICT-dienst zal deze links binnenkort verwijderen.

Meer info

European Disability Card

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Personen met een handicap die een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, de VAPH, AViQ, PHARE of de DSL, kunnen de gratis kaart aanvragen.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.