Welkom bij de DG Personen met een handicap

Nieuwe aanvraagprocedure

Met dit veranderingsproject willen wij de aanvragen sneller en efficiënter behandelen met meer aandacht voor de mens achter het dossier.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.