Welkom bij de DG Personen met een handicap

THAB wijzigt in Vlaanderen op 01/01/17

Vanaf 1 januari 2017 kan wie in Vlaanderen woont geen Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) meer aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid. Hiervoor kan u voortaan terecht bij de zorgkas van uw ziekenfonds of de Vlaamse Zorgkas.

Wanneer u verhuist naar een ander gewest, moet u binnen de 3 maanden een nieuwe aanvraag THAB indienen bij de instantie bevoegd voor uw regio.

Verhuist u naar Vlaanderen, dan doet u dit bij de zorgkas van uw ziekenfonds of de Vlaamse Zorgkas. Verhuist u vanuit Vlaanderen naar Wallonie of Brussel, dan doet u dit bij de FOD Sociale Zekerheid.

Lees meer over alle wijzigingen van de THAB (.pdf)

Nieuwe aanvraagprocedure

Met dit veranderingsproject willen wij de aanvragen sneller en efficiënter behandelen met meer aandacht voor de mens achter het dossier.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.