Welkom bij de DG Personen met een handicap

MyHandicap

Er zijn momenteel connectieproblemen met MyHandicap, waardoor er soms foutmeldingen kunnen optreden bij het consulteren van dossiers of het indienen van aanvragen.

Onze ICT-dienst is het probleem aan het onderzoeken, maar we kunnen op dit moment nog niet zeggen wanneer het zal opgelost zijn. We verontschuldigen ons voor het ongemak en houden je op de hoogte.

Als het niet lukt om via MyHandicap de aanvraag in te dienen, kan je gebruik maken van de blanco formulieren op onze website:

Gelieve de ingevulde formulieren via ons contactformulier op te sturen en niet via de post, zodat ze gemakkelijker aan het digitaal dossier kunnen gekoppeld worden.

In het contactformulier kan je in het veld “Formuleer je vraag” het volgende vermelden:

  • Vermelding dat de aanvraag niet kon ingediend worden wegens foutmelding in MyHandicap
  • Rijksregisternummer van het dossier (indien nog niet ingevuld elders in het contactformulier)
  • Product(en) die je wenst aan te vragen
  • Datum waarop de aanvraag werd ingediend

Behandelingstermijnen dossiers en bereikbaarheid

Wegens de veranderingen bij onze dienst in 2017 is er nog steeds een vertraging bij de behandeling van de dossiers.

Raadpleeg het overzicht van de gemiddelde behandelingstermijnen per provincie (.pdf)

Er kunnen ook lange wachttijden zijn aan de telefoon. Heb je een dringende vraag dan kan je ons via verschillende kanalen bereiken. We raden je aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het contactformulier op onze website. Je vraag komt dan terecht bij het team dat je dossier behandelt.

We stellen alles in het werk om op termijn onze dienstverlening te verbeteren. Wij danken je voor je geduld en begrip!

European Disability Card

Op 19 oktober 2017 werd de European Disability Card (EDC) gelanceerd in België. Personen met een handicap die een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, de VAPH, AViQ, PHARE of de DSL, kunnen de gratis kaart aanvragen.

De zesde staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 valt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) onder de bevoegdheid van gemeenschappen of gewesten. De FOD Sociale Zekerheid behandelt nog alle dossiers en aanvragen.