Procedure van erkenning

Om een erkenning van je handicap aan te vragen, een tegemoetkoming of een andere vorm van ondersteuning, vul je eerst een online vragenlijst in. Zo kunnen wij alle gegevens inzamelen die nodig zijn om een beslissing te kunnen nemen.

Screening

Alvorens een aanvraag in te dienen, raden wij je aan om onze screening in te vullen. Aan de hand van een korte en anonieme vragenlijst kom je te weten waar je misschien recht op hebt. Zo vermijd je dat je een aanvraag opstart die sowieso leidt tot een negatieve beslissing.

Waar kan ik recht op hebben?

Aanvraag indienen

Uit de screening zal blijken voor welke voordelen je eventueel in aanmerking komt.

Je kan je aanvraag via onderstaande link op de website indienen. Je duidt eerst aan welke voordeel dat je wenst aan te vragen. Vervolgens vul je een vragenlijst ("intake") in die ons de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen.

Om de vragenlijst in te vullen, heb je je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer nodig en moet je je pincode kennen.

Heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met je ziekenfonds, gemeente, OCMW, sociaal huis of de DG Personen met een handicap. Ontdek waar je in je buurt terecht kan om een aanvraag te doen.

Neem zeker volgende informatie mee, zodat je aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

  • Naam en voornaam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt.
  • Je eigen bankrekeningnummer (als je een tegemoetkoming aanvraagt).
  • De contactgegevens van iemand die je eventueel zal helpen bij de aanvraag.

Opgelet: de bijkomende kinderbijslag moet je eerst aanvragen via je kinderbijslagfonds of je sociaal verzekeringsfonds, die instaan voor de uitbetaling ervan. Vervolgens zal je een brief van onze dienst krijgen waarin de volgende stappen staan uitgelegd. Pas als je deze brief hebt gekregen, kan je de online vragenlijst invullen voor de erkenning van de handicap.

Meer informatie vind je in de rubriek "Bijkomende Kinderbijslag".

Dien een aanvraag in

Verwerking van je aanvraag

Nadat je de online vragenlijst hebt ingevuld, gaan wij na waar je recht op hebt. Indien nodig, vragen wij bijkomende financiële of administratieve informatie op bij andere instanties.

Wij vragen ook automatisch medische informatie op bij je arts of specialist om je handicap te kunnen evalueren. Je zal via de post formulieren krijgen die je door je arts of specialist kan laten invullen als hij/zij geen bericht van onze dienst zou gekregen hebben.

Het is aan te raden dat je zelf al contact opneemt met je behandelend arts als je een aanvraag hebt ingediend. Je arts weet zo dat hij/zij informatie naar onze dienst moet opsturen. Je arts kan je eventueel uitnodigen als hij/zij niet over voldoende informatie beschikt over je medische toestand.

Indien nodig, nodigen we je ook nog uit voor een gesprek met een arts van de DG Personen met een handicap.

Beslissing

Je zal per brief op de hoogte gebracht worden van onze beslissing. Hierin staat uitgelegd waar je wel of niet recht op hebt.

Het is mogelijk dat onze arts beslist om je handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat hij van mening is dat je medische situatie nog zal verbeteren. Dit is vaker het geval voor kinderen. Als je medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Wanneer krijg je de beslissing?

De tijd die we nodig hebben om je aanvraag te behandelen, hangt af van het product dat je vraagt en de regio waar je woont. Deze tabel geeft je een idee van de gemiddelde behandelingstermijnen (.pdf) (van de aanvraag tot de mededeling van de beslissing).